Adeln fick bostäder för fattiga

- 04/04/2011, 15:50 -
Lägenheterna som skulle gå till de fattiga delades ut till adeln.
1 av 2

Lägenheterna som skulle gå till de fattiga delades ut till adeln.

Bertil Ericson / SCANPIX

Pampiga och påkostade fasdader är en vanlig syn på Östermalm.
2 av 2

Pampiga och påkostade fasdader är en vanlig syn på Östermalm.

LEIF R JANSSON / SCANPIX

Lägenheterna skulle fördelas till behövande kvinnor. I stället gick de till adeln och moderata toppolitiker.

STOCKHOLM. Hultenheim-Wernstedska stiftelsen struntade i sina stadgar och riskerar nu ett kännbart straff.

I stället för att dela ut lägenheterna till fattiga och behövande kvinnor, enligt bestämmelserna, gynnades den egna kretsen.

Människor från adeln, politiken och kyrkliga kretsar fick i stället de billiga bostädernaÖstermalm.

Det visar en granskning av Hultenheim-Wernstedska stiftelsen gjord av tidningen Hem & Hyra.

Huset som ligger nära Karlaplan har en pampig och påkostad fasad. Och de 23 lägenheter som hyrs ut är extremt billiga för sitt läge.

Exempelvis kostar en fyra på 116 kvadratmeter 7000 kronor i månaden.

Majoriteten av de som tilldelats bostäder har enligt granskningen en hög inkomst eller en förmögenhet.

I stiftelsens ursprungliga stadgar stod det att huset ska "ge hem och försörjning åt behövande, bildade ålderstigna kvinnor".

Stiftelsen har tagit bort ordet "behövande" och öppnat upp för "män och äkta makar".

Det är nu upp till länsstyrelsen att se om de har brutit mot stadgarna.

Stiftelsens ordförande Carl Henric Kuylenstierna är överraskad.

– Vi har följt samma ändamål och stadgar som tidigare styrelser och inte vetat att det har funnits några andra stadgar. Länsstyrelsen har inte heller reagerat tidigare. Även om ordet "behövande" har försvunnit har det funnits med som ett kriterium i praktiken, säger Carl Henric Kuylenstierna, till Hem & Hyra.