Lördag 25 Sep
Stockholm

Knarkfest på Stockholms krogar

Det knarkas fortfarande bland både gäster och personal på Stockholmskrogarna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I en ny rapport som genomfördes av Stad, en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som ägnar sig åt att arbeta förebyggande mot alkohol- och droger, visas det att knarket bland gästerna på Stockholms krogar nu har minskat i omfattning. I studien kommer samtidigt fram att så mycket som 19 procent av de anställda på Stockholms krogar har egen erfarenhet av narkotika.

Trots denna till synes höga siffra har andelen anställda som testat knark minskat från hela 27 procent efter en liknande studie som genomfördes 2001.

Rapporten visar också att de kroganställda upplever att antalet påverkade gäster har minskat. 2001 upplevde 83 procent av de anställda att de träffat på narkotikapåverkade gäster. Samma i siffra från den senaste studien visar att 76 procent av personalen träffat på knarkande kroggäster.

– Siffrorna är fortfarande alldeles för höga men även om krogpersonal fortfarande ligger högre än snittet hos befolkningen generellt när det gäller narkotikaanvändning visar det här att vi är på rätt väg. Men det finns mycket kvar att göra, säger Johanna Gripenberg till Restauratören.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela