Lång väntan på fungerande Ipred

- 18/08/2011, 07:56 -
1 av 2

Claudio Bresciani / SCANPIX

2 av 2

Patrick Sörquist / SCANPIX

Det är nu ungefär 2,5 år sedan Ipred-lagen klubbades igenom i riksdagen. Lagen ger rättighetsinnehavare eller upphovsmän rätt att begära beslut på att internetoperatörer ska lämna ut uppgifter om IP-adresser och var hårt kritiserad när den infördes.

Ett år efter införandet hade ingen ännu fällts tack vare lagen. Och fortfarande 2,5 år efter att lagen klubbades igenom har den i praktiken inte kommit till användning.

- Den finns ju inte än höll jag på att säga, säger Ludvig Werner, vd på skivbranschens organisation Ifpi i Sverige, till Nyheter24 och fortsätter:

- Den har aldrig riktigt testats i svensk lag ännu, några anmälningar har gjorts men allt har överklagats och nu är det nästan vilande kan man säga. Alla väntar på besked från EU-domstolen.

Ett besked som troligen kommer under det första kvartalet 2012 och som avgör huruvida internetleverantörerna verkligen ska tvingas lämna ut IP-adresser till rättighetsinnehavarna. Ludvig Werner säger sig ha viss förståelse för att internetleverantörerna vill se fallen prövas och beskriver läget nu som ett vänteläge för alla.

- Tills det att den har prövats hela vägen eller att man fått avslag har man ingen rättspraxis etablerad, konstaterar Werner.

Carl Molinder, producent på EFTI, skrev 2008 , tillsammans med John Nordling och Tomas Alfredson, ett öppet brev där de uppmanade politikerna att genomföra Ipred för att säkra den svenska filmindustrins fortlevnad. Han är i dagsläget dock osäker på om lagen gjort någon nytta. Han har helt enkelt inte gjort film i Sverige efter ”Låt den rätte komma in” ändå.

- Jag har efter det inte producerat nån ny film vi kan jämföra med, så jag är nog inte rätt man att svara på frågan. Vi har inte åtnjutit de eventuella fördelar som Ipredlagen innebär, säger han till Nyheter24.

Är det svårare att försörja sig inom svensk filmindustri nu än det var för 10 år sedan?

- Jag har bara prdoucerat två filmer, och har gjort mest reklam och teve, så jag kan inte jämföra det heller. Men generellt är det svårt att försörja sig på svensk film för det är en liten marknad man har att vända sig emot.

Enligt Ludvig Werner har piratspridningen av musik minskat men långt ifrån upphört.

- Det är fortfarande ett stort problem, men den strikt illegala fildelningen har minskat en del de senaste två åren, säger han och fortsätter:

- Den största effekten kom när Ipred infördes och sen har de digitala legala tjänsterna ökat. Men det inte ett problem som är borta. Ipred har hittills inte kunnat nyttjas som det är tänkt.