Tisdag 26 Okt
Stockholm

Inga Volvopengar från regeringen

Volvo får inga extra pengar från staten. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Volvo och andra arbetsgivare som berörs av krisen inom fordonsindustrin måste ta sitt ansvar, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och näringsminister Maud Olofsson.

Några extrapengar från regeringen är inte att vänta, skriver ministrarna i Göteborgs-Posten.

"Arbetsgivarna har ett stort ansvar. Företagen som nu berörs måste, som exempelvis Ericsson gjorde när de halverade sin personalstyrka i Sverige för några år sedan, ta sitt ansvar genom att genomföra omställningspaket, utbildning och andra finansiella och praktiska åtaganden för sina medarbetare. Det går inte att vältra över kostnaderna på skattebetalarna".

Däremot utser regeringen två samordnare "för att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland". Dessa samordnare är landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson.

Deras uppgift blir att samordna insatser som företag, fack, kommuner och regionen kan göra i det här läget. De ska också "informera region och regering om hur arbetet fortlöper och om ytterligare stöd eller andra insatser anses nödvändiga".

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela