Torsdag 22 Apr
Stockholm

Kraftig ökning av superbakterier

Antalet anmälda fall av läkemedelståliga bakterier ökar kraftigt i Sverige.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fall med resistenta och läkemedelståliga bakterier ökar kraftigt i Sverige, visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

Antalet rapporterade fall av ESBL-bildande tarmbakterier, som kan ge mycket svårbehandlade infektioner, var 1 843 under januari-augusti, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Bakterierna ökar i alla län utom Uppsala.

Under första halvåret i år var antalet fall av VRE, resistenta tarmbakterier av typen enterokocker, uppe i 261 vilket kan jämföras med 10 fall under första halvåret i fjol. Ett kraftigt utbrott vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt ett mindre utbrott i Västerås, driver upp statistiken.

Då är ökningen av MRSA, resistenta gula stafylokocker som kan orsaka besvärlig sjukhussjuka, mer blygsam. Antalet fall under första halvåret 2008 var 577, en ökning med fem procent jämfört med första halvåret 2007, rapporterar TT.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela