Regeringen flummar om svenskarnas knarkvanor

- 15/02/2012, 15:59 -
Droger
1 av 13

Amfetamin är näst efter cannabis den vanligaste drogen i Sverige. Den ekonomiska tillgängligheten och det fysiska utbudet har ökat markant på senare år.

Tullverket

Droger
2 av 13

Kokain har blivit allt vanligare i Sverige de senaste tio åren. Utbudet har blivit större och drogen har blivit något av en innedrog. Från 1990 har gatupriset sjunkit med närmare 50 procent.

Claudio Bresciani / SCANPIX

Vapen
3 av 13

38 skjutvapen beslogs av Tullverket under 2011.

Mary Altaffer/AP/Scanpix

Droger
4 av 13

Ecstasy är i jämförelse med drogerna ovan inte alls lika vanligt förekommande i Sverige. På senare år har polisen sett en minskning av utbudet.

SERGIO PONTORIERO/AP/Scanpix

Droger
5 av 13

Marijuana är landets vanligaste drog. Sedan 1991 har det skett mer än en tjugodubbling av marijuanabeslagen i Sverige.

Eric Risberg/AP/Scanpix

Röka
6 av 13

Haschpriserna i Sverige har enligt CAN sjunkit med närmare 30 procent sedan 1991.

FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

Droger
7 av 13

Gatupriset för heroin har sjunkit med 60 procent sedan slutet av 80-talet. Polisen och tullen har problem med att komma åt heroinsmugglingen.

Brennan Linsley/AP/Scanpix

Statistik
8 av 13

Tullens beslagsstatistik: Heroin under perioden 2009-2011.

Tullverket

Tullverket
9 av 13

Tullens beslagsstatistik: Cannabis under perioden 2009-2011. Att få stopp på cannabissmugglingen är ett av de få områden som tullen har lyckats bra med.

Tullverket

Tullverket
10 av 13

Tullens beslagsstatistik: Ecstasy under perioden 2009-2011

Tullverket

Beslagsstatistik
11 av 13

Tullens beslagsstatistik: Kokain under perioden 2009-2011

Tullverket

Tullverket
12 av 13

Tullens beslagsstatistik: Amfetamin under perioden 2009-2011

Tullverket

Tullverket
13 av 13

Tullens beslagsstatistik: Skjutvapen under perioden 2009-2011

Tullverket

Uppskattningen av mängden narkotika i Sverige är gissningar baserade på norska uträkningar.

Två och ett halv ton heroin uppskattas föras in i Sverige varje år. Men ingen vet egentligen. Det har aldrig gjorts någon uträkning eller seriös uppskattning av den totala mängden narkotika som årligen brukas i landet.

Detta trots att Tullverket gång på gång vädjat till socialdepartementet att tillsätta en utredning. Sverige - med den uttalade ambitionen om ett helt narkotikafritt samhälle - undersöker alltså inte vilka mängder som brukas i landet.

– I Norge har det gjorts uträkningar på hur mycket heroin som används. Då kan tullen jämföra sin beslagsstatistik med totalsiffran och på det viset se hur effektiva de är. I Sverige har vi ingen siffra över den totala droganvändningen över huvud taget, säger Lars Hansson, nationell tullspecialist på narkotika vid Tullverket, till Nyheter24.

"Ingen vet hur framgångsrika tull och polis är"

Enligt Hansson kan tullen som det är i dag bara gissa och spekulera i hur effektivt deras arbete är. Och det är utifrån siffrorna i Norge som Tullverket uppskattat att det används två och ett halvt ton heroin i Sverige. Mängden amfetamin är förmodligen ännu större. 2011 beslagtog tullen 18,2 kilo heroin och 60 kilo amfetamin – extremt små beslag i jämförelse med vad som tros vara totalmängden. Men eftersom regeringen inte räknat på totalmängden kan ingen veta med säkerhet och således inte heller sätta press på tull och polis.

– Det är rätt anmärkningsvärt, egentligen. Regeringen anslår pengar till brottsbekämpande myndigheter, men varken vi eller de vet hur framgångsrika vi är, säger Hansson.

Socialdepartementet prioriterar inte frågan

Socialdepartementet säger till Nyheter24 att frågan inte är prioriterad och att det i princip är omöjligt att få fram en totalsiffra på mängden narkotika i Sverige. Men flera ledande forskare i ämnet tillbakavisar departementets påstående. Däribland Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

– Det går att få fram de här siffrorna. Men det krävs gedigen forskning och en satsning från regeringens sida, säger Nyberg, tidigare forskningsansvarig för mobilisering mot narkotika.

"Vill att regeringen agerar"

Nu efterlyser Lars Hansson på Tullverket att socialdepartementet och regeringen tar tag i frågan. Han menar att det måste anslås pengar till en gedigen utredning.

– Från Tullverkets sida skulle vi egentligen kunna strunta i detta. Men vi vill bekämpa drogerna på ett ärligt vis. Sanningen i dag är att ingen vet hur stort missbruket är och man vet inte heller hur effektiva tullen och polisen är, avslutar Hansson.