FP:s Pehrson backar om krypteringsförbud

- 20/03/2012, 12:58 -
1 av 4

Henrik Montgomery, Scanpix

2 av 4

Fredrik Sandberg/Scanpix

3 av 4

Björn Larsson/Scanpix

4 av 4

ADAM IHSE / SCANPIX

Riksdagsmannen Johan Pehrsons uttalande om att förbjuda kryptering orsakade på måndagen en mindre storm på nätet.

Med anledning av diskussionen om att implementera EU:s datalagringsdirektiv, intervjuades Folkpartiets Johan Pehrson, riksdagsledmaot i justititeutskottet, av Sveriges Radio.

Där öppnade han för ett framtida förbud mot kryptering av vissa samtal. Han framhöll att kryptering är bra men menar att det är osäkert om det ska tillåtas i de fall man tillhandahåller allmänna telefontjänster. När Nyheter24 når honom backar han delvis. Johan Pehrson säger nu att han inte alls tror på någon typ av förbud i nuläget.

– Jag ser inte det som fullt realistiskt utan det var en fråga som kopplades till att vissa hävdar att lagförslaget blir verkningslöst. Dessutom är det ju i många fall önskvärt med kryptering. Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att lagringen av teledata inte handlar om innehåll.

Kryptering används redan av flera stora IP-telefonitjänster för att förebygga avlyssning från exempelvis polisen i syfte att skydda kundernas integritet.

Pehrson menar att insyn kontra integritet måste vägas noga och att teknikutvecklingen skapar frågan om hur detta ska genomföras.

– Säkerhetsmässigt ställs det hela tiden nya utmaningar vartefter tekniken utvecklas. Individen ska skyddas från för mycket insyn från staten men staten ska också vara effektiv i sin brottsbekämpning. Det är jättenödvändigt, jag har inte träffat någon som inte tycker så. Integritet handlar om balans.

Och enligt Johan Pehrson har något förbud mot kryptering inte diskuterats i justitieutskottet.

– Nej, absolut inte, säger han till Nyheter24.