Övermedicinering av gamla

- 19/03/2009, 05:48 -

Övermedicineringen på äldreboenden fortsätter, skriver Socialstyrelsen.

Övermedicineringen av människor på äldreboenden fortsätter, skriver Socialstyrelsen i en rapport på torsdagen.

Chefen för myndighetens äldreenhet Christer Neleryd säger till Sveriges Radios Ekoredaktion att kompetensen fortfarande brister från läkare till undersköterskor.

– Det här är inte ett medicinskt problem, det är ett samhällsproblem som vi inte vet riktigt hur vi ska hantera, sade socialstyrelsens expert Jan Marcusson till TT i höstas då myndigheten slog fast att läkemedel ska sättas in först när allt annat prövats.

Gamla får för mycket lugnande, antipsykotiska eller antidepressiva läkemedel trots åratals tillrättavisningar från Socialstyrelsen, som därför tar fram nya, tydligare riktlinjer och råd till kommunerna och landstingen. I stället för medicinering behöver dementa och oroliga åldringar oftast bli lugnade och få tröst av personalen.

Jan Marcusson är geriatriker vid universitetssjukhuset i Linköping och en av dem som arbetar med de nya riktlinjerna för demensvården på Socialstyrelsens uppdrag. Formuleringarna i den nya råden blir skarpare än hittills.

Skrivet av: