Fredag 22 Okt
Stockholm

Reportrar utan gränser: FRA-lagen bör utvärderas

Reportrar utan gränser rasar mot justitieminister Beatrice Ask:s öppning för en breddning av FRA-lagen.
Reportrar utan gränser rasar mot justitieminister Beatrice Ask:s öppning för en breddning av FRA-lagen. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Reportrar utan gränser /Montage

I dagens opinionskolumn på Svenska Dagbladet skriver Jesper Bengtsson, ordförande vid Reportrar utan gränser, och Jonathan Lundqvist, styrelseledamot Reportrar utan gränser, att Beatrice Ask handlar fel när hon öppnar för en breddning av FRA-lagen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
FRA

Lagen lades fram som förslag i Riksdagen 2006 av tidigare försvarsminister Mikael Odenberg som hade tagit över den av den föregående socialdemokratiska regeringen. Lagen röstades igenom 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009.

Lagen fick långt innan den röstades igenom hård kritik från allmänheten som menade på att friheten nu gick i graven och att detta var inledningen på ett totalitärt samhälle där staten övervakar sina medborgare. Kritik mot lagen och den svenska staten, för att ha infört den, har även kommit från andra länder. 

"När justitieminister Beatrice Ask öppnar för en breddning av FRA-lagen för att tillåta signalspaning av svenskar på beställning av Säpo och Rikskriminalpolisen så innebär det att landet går samma väg som Iran, Syrien och andra repressiva stater", skriver Jesper Bengtsson, ordförande vid Reportrar utan gränser, och Jonathan Lundqvist, styrelseledamot Reportrar utan gränser, i dagens Svenska Dagbladets opinionskolumn. 

De tycker båda FRA-lagen borde utvärderas, granskas och möjligen också rivas upp eftersom ett utvigdande av dess mandat skulle innebära att Sverige tar efter de metoder vi arbetar för att förändra i andra länder. 

Beatrice Asks förslag skulle innebära att alla svenskars aktiviteter skulle bli övervakade vid varje given tidpunkt eftersom FRA lyssnar på precis allt för att kunna urskilja vissa aktiviteter. 

"Alla blir kartlagda och kategoriserade. Vissa mönster granskas närmare. Vilka mönster det är får vi aldrig veta – det ligger i verksamhetens natur", skriver organisationsmedlemmarna. 

De poängterar vidare i sin debattartikel på Svenska Dagbladet, att medborgares rätt att leva utan att bli avlyssnade är en av de viktigaste delarna i ett demokratiskt samhälle och en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva granskning av samhället. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela