Stockholm

Här finns det största hotet mot Sverige

Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2010.
1 av 5
Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2010. Foto: Fredrik Persson / Fredrik Persson
Filip Ingelsson, stabschef på Must.
2 av 5
Filip Ingelsson, stabschef på Must. Foto: Nyheter24
Cyberterrorismen tros växa.
3 av 5
Cyberterrorismen tros växa. Foto: Ap
Privatpersonens observation av vad som tror är någon typ av farkost.
4 av 5
Privatpersonens observation av vad som tror är någon typ av farkost. Foto: ImageForum / FÖRSVARET
HMS Visby söker i Skärgården.
5 av 5
HMS Visby söker i Skärgården. Foto: Svenska Dagbladet

"Ubåtsjakten" i Stockholms skärgård är avslutad. Svenskarna har återigen börjat oroa sig för Ryssland, men enligt Filip Ingelsson på Must är hotet från ett militärt angrepp lågt.


Läs mer
Om Must

Must arbetar med underrättelser på uppdrag av regeringen och överbefälhavaren. De analyserar omvärlden och potentiella hot mot Sverige, försvarsmakten och svenska intressen. 

Vad var det egentligen som hände i skärgården i veckan? Den frågan kommer kanske aldrig besvaras, men klart är att sökandet avslutats. 

Vid en presskonferens på fredagen meddelade Försvarsmakten att det inte varit någon "konventionell ubåt" i skärgården, samt att det inte med säkerhet går att bevisa att någon främmande undervattensverksamhet ägt rum – även om det är troligt att så är fallet.

Slutar spåren vid den här bilden?

Bildkälla: TT bild

Liten hotbild

Militärens underrättelse- och säkerhetstjänst, Must, har tillsammans med bland annat Försvarets radioanstalt, FRA, bistått försvaret och regeringen med uppgifter. 

När Nyheter24 i förra veckan träffade Musts stabschef Filip Ingelsson, bara timmar innan de första rapporterna om eventuell verksamhet i skärgården, uppgav han att hotet från ett militärt angrepp är lågt.

En uppgift han verkar stå fast vid, att döma av senare konversation. 

– Hotet från ett militärt väpnat angrepp är lågt, men det kan inträffa kränkningar och incidenter mot Sveriges territoriella integritet, säger Ingelsson och fortsätter:

– Sedan finns det alltid ett intresse från främmande makt. Det kan vara riktat mot Försvarsmakten, våra förberedelser och försvarsplanläggning. Man vill veta vilka förmågor och vilket material vi har, vad den har för prestanda och hur den fungerar. 

Ger råd till regeringen

Sökandet i skärgården pågick i en vecka. Ingelsson förklarar Musts generella roll vid insatser likt denna.

– Must ger underlag som en aktör för beredskapshöjningar för att kunna möta framtida potentiella hot i omvärlden. I krissituationer kan pressen på våra nationella beslutsfattare öka och då bidrar vi med underlag för att de ska kunna fatta bästa möjliga beslut, säger han och fortsätter:

– Det vi bedriver utifrån det är en så kallad säkerhetsunderättelse, och så vidtar vi åtgärder för att skydda försvarsmaktens och svenska intressen på bästa sätt. 

Han kan emellertid inte berätta något om de senaste episoderna.

– Vad vi gör och på vilket sätt Must stödjer försvarsmakten i pågående underrättelseoperationer kan jag inte gå in på.

Terrorhot

I december 2010 inträffade det första terrordådet i Sverige då en man sprängde sig själv till döds på Drottninggatan i Stockholm. 


Bildkälla: TT Bild

Hotet från terrorism har ökat och Säpo gick nyligen ut och berättade att de avvärjt flera planerade attacker. Risken för terrordåd bedöms som högre än ett militärt angrepp.

– Det finns ett hot mot Sverige när det gäller terrorism och då har Must en arbetsgrupp som hanterar det på en strategisk nivå. Och så samverkar vi givetvis med Säpo och FRA, säger Filip Ingelsson.

Han kommenterar dock inte Musts arbete med incidenterna som Säpo tidigare berättat om.

– Jag kan inte kommentera enskilda fall, men om vi upptäcker hot mot Sverige så samverkar vi med Säpo.

Cyberområdet växer

Något som också tros bli större framöver är cyberterrorismen. 

– På cyberområdet finns det en del hot mot Försvarsmaktens olika system. Dessa system försöker vi skydda samtidigt som vi ger råd till olika myndigheter och stöttar dem med diverse skyddsåtgärder.


Bildkälla: TT Bild

Utifrån detta finns det behov av ökad kompetens och styrka på området.

– Ja, det skulle man kunna säga. Vi har behov av mer teknisk kompetens för att kunna ge bästa möjliga råd, följa med i utvecklingen och skydda oss själva. Det är en sektor som har tillväxt och den ser ut att fortsätta växa så det måste vi ha ett visst fokus på.

Must följer även utvecklingen på det "vanliga" internet. På senare år har diskussionerna om integritet och övervakning avlöst varandra, men Ingelsson är tydlig med att man som privatperson inte behöver oroa sig för att få sitt liv kartlagt.

– Vi följer naturligtvis vad som händer på nätet, i enlighet med det regeringen säger att vi ska titta på. Men det är fokuserad spaning och inte i allmänhet, säger han och fortsätter: 

– I och med tillväxten av internet har det ökat. Det finns så oerhört mycket information där, stora datamängder, så det gäller att hitta det relevanta.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.