Lördag 18 Sep
Stockholm

Osäker på framtiden? Här är jobben du ska satsa på i år

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Här är yrkena där det behövs ordentligt med folk i år. Kolla om det kan vara något för dig!

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sysselsättningen väntas öka med 68 000 jobb under det här året. Jobbtillväxten är starkast inom tjänstesektorn, både den offentliga och privata. Även industrin väntas ge fler jobb när konjunkturen förbättras, efter flera års tillbakagång.

Enligt Arbetsförmedlingen så fortsätter bristen på vårdpersonal och lärare att öka, och myndigheten slår fast att bristen aldrig har varit så stor.

– Det innebär att många arbetsgivare kommer att få svårt att rekrytera. Det har de redan i dag, men det kommer att bli ännu svårare, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Effekterna av det blir att arbetsgivarna tvingas bredda sin rekrytering, fortsätter han. Jobbmöjligheterna har förbättrats för till exempel personliga assistenter, elevassistenter och barnskötare. Även socialsekreterare har fått en förbättrad arbetsmarknad, något som hänger ihop med den stora asylinvandringen.

Håkan Gustavsson påpekar att det inte är bara är brist på personal inom yrken som kräver högskoleutbildning. Men de som saknar gymnasieutbildning har det tufft och kommer att ha det även i framtiden.

– Utan att man har fullföljt sin gymnasieutbildning är jobbmöjligheterna väldigt begränsade, säger han.

Arbetsförmedlingen bedömer att jobbmöjligheterna är goda även på längre sikt. På fem–tio års sikt är det fortsatt lärare och vårdpersonal det kommer att vara brist på, men även till exempel bilmekaniker och bussförare.

– Sverige kommer att fortsätta växa, både i tillväxttal och befolkning.

Passar nåt av de här jobben dig?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela