Onsdag 18 Maj
Stockholm

Högstadieelever är utbrända

Bris varnar för tuffare skolklimat.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Många elever tror att de inte har någon framtid om de inte har toppbetyg i allt. De har ångest inför framtidsval i skolan som de inte kan överblicka. Vissa av dem befinner sig i ett tillstånd som skulle kunna få diagnosen utbrändhet.

Konstaterandena kommer från samtal om skolan som Bris, Barnens rätt i samhället, haft under vintern med 259 barn som kontaktat organisationen. Bris slår fast att barnen behöver mer stöd i skolan för att kunna ta till sig kunskaper. Eleverna fokuserar i första hand på relationerna i skolan och när de inte fungerar tar de all kraft.

"Tyvärr bygger utbildningsminister Jan Björklunds förslag till ny skollag på bestraffningar, inte stödjande åtgärder", skriver Bris generalsekreterare Göran Harnesk på Dagens Nyheters debattsida.

I ställer för att komma tillrätta med grundläggande brister i skolsystemet försöker regeringen att bota symtom med tillrättavisningar och regelrätta straff, skriver han.

Bris kräver att elevhälsan rustas upp så att eleverna har en chans att bli sedda och få hjälp. I dag har enligt Skolverket en skolsköterska i snitt 595 elever, en skolläkare 8 796 och en skolkurator 913.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela