kan vaccinvägrande vårdpersonal riskera avstängning

- 08/12/2020, 17:29
Foto: Sakchai Lalit/TT (montage)

Foto: Sakchai Lalit/TT (montage)

När coronavaccinationerna inleds i början av nästa år står boende- och personal inom äldrevården bland de första i kön. Att vaccinera sig är frivilligt, men enligt Kommunal har arbetsgivaren rätt att stänga av den som vägrar.

I början av nästa år förväntas vaccinationen mot coronaviruset sätta igång. 

Under en pressträff fredagen 4 december har Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, meddelat att knappt 600 000 personer står först i kön när vaccinationen drar igång. 

– För det första är det personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller som har hemtjänst. Det är personal inom äldreomsorgen som alltså arbetar nära de personerna som är särskilt sårbara, och det är för det tredje nära hushållskontakter – det vill säga vuxna som lever med någon i de här grupperna, sade Carlson.

Att snabbt vaccinera- och skydda de mest sårbara menar han är en viktig pusselbit för att stoppa smittspridningen.

Läs mer: Stefan Löfvens nya besked: Coronavaccinet blir gratis för alla

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Kan inte tvinga någon

Personal på äldreboenden hör med andra ord till en grupp vars vaccinationer kommer prioriteras. 

Men ingen kommer kunna tvingas ta emot vaccin – det är till och med grundlagsskyddat i Regeringsformens andra kapitel.

Det finns heller ingen bestämmelse kring arbetstagarens skyldigheter gentemot sin arbetsgivare ur ett vaccinperspektiv. 

Enligt Tomas Björck, arbetsrättschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, betyder det att anställda inte behöver meddela sin arbetsplats om man är vaccinerad – eller inte. 

Man är däremot skyldig att berätta om man bär på viruset. 

Tillfällig omdisponering

Om en anställd inte vill vaccinera sig menar Björck att det i första hand kan bli aktuellt med omflyttningar inom organisationen. 

– I verksamheter där det är särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning kan det ställas krav på att personalen är skyddad mot smitta. I en sådan verksamhet, kan personal som inte är vaccinerade tillfälligt behöva omdisponeras till andra delar av verksamheten, säger han till Kommunalarbetaren, KA. 

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Kan bli aktuellt med avstängning

Till arbetsgivarens förfogande finns även en avstängningsregel vars syfte är att förhindra smittspridningen av coronaviruset.

Den ger arbetsplatsen rätt att förbjuda den anställde att arbeta, i syfte att förhindra smittan från att spridas.

Om bestämmelsen kommer användas eller inte vågar Björck inte svara på:

– Det går inte att svara generellt på. Det är smittspridningen som är grundfrågan, inte vaccinationen i sig, säger han till KA.