Avslöjandet: Våld och övergrepp på ungdomshemmet Björkbacken

- 26/01/2021, 17:15 -

Ett kommande program av Uppdrag granskning visar hur unga tjejer, tvångsvårdade på det statliga ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg, utsatts för sexuella övergrepp, våld och kränkningar — trots otaliga anmälningar under de senaste åren.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska, enligt sitt eget policydokument, bemöta människor i linje med myndighetens värdeord: respekt, omtanke och tydlighet. 

Men nu har SVT:s Uppdrag granskning avslöjat hur flickor på ett av SiS ungdomshem, Björkbacken i Göteborg, har utsatts för sexuella övergrepp, våld och kränkningar under flera års tid. Detta trots att ledningen larmats flera gånger under årens gång. 

Vittnesmål från flickorna på Björkbacken

Sedan 2015 har 200 unga tjejer, mellan 12 och 16 år, tvångsplacerats på Björkbacken efter att ha blivit omhändertagna av socialtjänsten enligt Lagen om vård av unga (LVU). Omhändertagandet kan bero på allt från drogproblematik till självskadebeteende. 

Uppdrag granskning har pratat med flera tjejer, som vittnar om hur personer ur personalen på ungdomshemmet utsatte dem för verbala kränkningar, våld och övergrepp. 

— En dag kom två män ur personalen och ger sig på mig. Dem tar varsin arm, bär in mig till mitt rum och har mig liggandes med huvudet ner i min madrass så att jag inte kan andas. Jag skrek och skrek och skrek på hjälp, men det var ingen som hörde mig, berättar Janni, som bodde på Björkbacken mellan 2016 och 2017 när hon var 14 år, för Uppdrag granskning

Foto: Anders Wiklund/TT

En annan ung tjej, som var intagen som 14-åring på Björkbacken, beskriver hur hon misshandlades av en manlig behandlingsassistent efter att ha råkat kasta saft på honom. Detta medan hans kollega stod och tittade på, för att sedan förneka att händelsen ägt rum:

Han drar mig mot väggen och tar stryptag. Han ger mig två örfilar då, berättar ”Leah”, som egentligen heter någonting annat.

Flickorna vittnar om att de blivit isolerade, för vård i avskildhet, under längre perioder — i vissa fall så länge som 67 dagar i sträck. Flera beskriver även hur personalen spottat på dem, tafsat och en av dem, "Clara" berättar hur en manlig behandlingsassistent våldtagit henne när hon som 15-åring varit placerad på Björkbacken förra året.

Larm om missförhållanden från flera håll

SiS och ledningen för Björkbacken får vid upprepade tillfällen larm om de missförhållanden som råder på hemmet. Enligt Sabina Björk, fd verksamhetsutvecklare vid SiS, eskalerade klagomålen från de intagna flickorna under 2019 och 2020. 

Men det var inte bara de unga tjejerna som larmade, utan även anställda. Uppdrag granskning har pratat med 14 tidigare anställda vid Björkbacken, varav 12 vittnar om att de sett våld och övergrepp med egna ögon. Sex av dem har lämnat in officiella klagomål till ledningen. 

Stina Gustavsson, fd verksamhetsutvecklare på SiS. Bildkälla: Uppdrag granskning/SVT

Stina Gustavsson, fd verksamhetsutvecklare på SiS, berättar hur Björkbacken utmärker sig i förhållande till andra ungdomshem:

— Det här liknar ingenting annat vad jag sett någon annanstans. Det här är en missförhållandekultur som pågår 24 timmar om dygnet, säger hon till Uppdrag granskning och fortsätter:

Dem hade blåmärken där man kunde se fingrarnas grepp på armarnaoch även skrapsår efter att dom blivit dragna. 

61 anmälningar till IVO och polis

Ungdomshemmet Björkbacken. Bildkälla: Uppdrag granskning/SVT

Enligt Uppdrag granskning har totalt 61 anmälningar, sedan 2015, gjorts om de missförhållanden som flickorna levt under på det statliga ungdomshemmet. Hot och våld har exempelvis anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 33 gånger, medan misshandel, våldtäkt och ofredanden har anmälts till polisen 28 gånger. Av dessa anmälningar är 17 nedlagda, medan övriga fortfarande är under utredning.

Björkbacken stänger

SiS och ledningen, som vetat om antalet anmälningar och deras karaktär, har endast upprättat två anmälningar till personalansvarsnämnden. Istället har man utformat handlingsstrategier och utbildningar för att försöka råda bot på problemen, utan framgång.

Bildkälla: Uppdrag granskning/SVT

— Det har ju naturligtvis vidtagits ett stort antal åtgärder. Jag kan väl bara konstatera att man borde förmodligen ha vidtagit de här kraftfullare åtgärderna tidigare än vad som har skett nu, säger Jan-Eric Josefsson, senior rådgivare till generaldirektören vid SiS, till Uppdrag granskning. 

Efter att en övervakningskamera fångat på film hur en behandlingsassistent spottar på en 15-årig flicka stängdes Björkbacken tillfälligt av SiS i december 2020.

Uppdrag granskning: De kallar oss monster kommer att sändas den 27 januari kl. 20.00 på SVT1.

Läs mer

Tjejer tvingas strippa på ungdomshem

Ungdomshem inför sexförbud - får kritik