EU vill övervaka resor

- 21/04/2009, 07:05 -

Uppgifter om passagerare kan sparas i tre år.

EU vill veta spara information om alla människor som reser in och ut ur unionen med flyg, rapporterar Svenska Dagbladet på nätet. Åtgärden är ett led i kampen mot terror och annan grövre brottslighet. Uppgifterna om resandet kan sparas upp till tre år.

Enligt Svenskan är den svenska regeringen positivit inställda till idén.

Förslaget att registrera namn, adress och personnummer (eller liknande) kom redan 2007, men möttes då av kritik på grund av att det ansågs vara integritetskränkande. Trots det föreslogs att ytterligare information av personlig art skulle registreras, bland annat kontokortsnummer och särskild kost. Kritiska röster menade att det då handlade om registrering av relgionstillhörighet..

EU:s ordförandeland Tjeckien presenterade i förra veckan ett nytt förslag till hur informationen ska kunna sparas. Enligt SvD ska varje medlemsland lagra och behandla uppgifterna på egen hand i minst tre år, med möjlighet att fortsätta lagra dem ytterligare sju år, sammanlagt tio år.

Skrivet av: