"Många har börjat svälja Sverigedemokraternas eviga martyrskap"

"När det förekommer så odemokratiska åsikter i vårt demokratiska samhälle hos styrande så är det vår rättighet, som medborgare, att få veta." Det menar Nyheter24:s Hanna Fridén med anledning av Expressens namnpublicering av rasistiska näthatare.


Hanna Fridén

Hanna Fridén är journalist och illustratör. För närvarande driver hon Minecraft-servrar och arbetar med P3 Spel.

Följ henne på Twitter.

I går "avpixlade" Expressenpolitiker inom Sverigedemokraterna som, under hemliga namn, skrivitextremt rasistiska och i många fall fruktansvärt aggressiva texterom invandrare på den rasistiska sajten Avpixlat. I dag fortsatteExpressen med att konfrontera människor med makt inom näringslivet.Detta har givetvis uppmärksammats något enormt. Mycket positivtgensvar, en hel del personer som hävdade att sajten blivit hackad närså inte är fallet, samt även människor som vill mena på att detär ett hot mot åsiktsfriheten och demokratin att granska ochsynliggöra vad politiker inom SD samt andra individer med mycketmakt i vårt samhälle faktiskt tycker när ridån gått ner.

Åsiktsfriheten är en väldigt viktigdel av vår demokrati och internet är en fantastisk plats för justdetta. Jag värderar verkligen att alla kan få ha en röst och hörasäven om de inte sitter på en politisk maktposition eller råkarvara företagsledare. Det är något som fortfarande är nytt när viser på världens historia. Det ska vi inte tumma på.

Men det här rör inte en samlingprivatpersoner utan makt i samhället. Det här rör politiker ochandra makthavare som när de tror att ingen ser, blir mångt mycketmer nattsvarta än vad de låter påskina annars. Det finns enrelevans att informera om agendan bakom människor med makt som ären del av att styra och bestämma i vårt land. Vill man ha enperson som, när de konfronteras, väljer att skylla ifrån sig på sin tolvåriga dotter? Vill man ha personer där som uppmanar att tatill vapen eller som hyllar dödskjutningar av individer som enligtdem har fel religionstillhörighet? Människor som inte tycker attdessa personer har en plats i vårt samhälle eller påarbetsplatserna de styr?

När det förekommer så odemokratiskaåsikter i vårt demokratiska samhälle hos styrande så är det vårrättighet, som medborgare, att få veta. Det här handlar inte omOlle, 25, som arbetar som skogshuggare och som kommer hem efter entung vecka och avreagerar sig på nätet för att han är jävligtless på sitt liv och jobb. Det här handlar om människor som styrvårt samhälle.

Jag har extremt svårt att se att sammareaktioner och försvar skulle bli resultatet av samma typer avavslöjande vad gäller våra större partier eller andraföretagsledare. Jag kan ha fel, men om det skulle avslöjas attpolitiker inom Socialdemokraterna satt och skrev aggressivauppmaningar under falskt namn så tror jag att vi skulle se att detvar väldigt viktigt att vi fick reda på detta. Jag tror inte att viskulle börja tjuta om att det var så synd om dem. Jag vet att närmänniskor inom viktiga positioner i företag avslöjas så skrikervi aldrig att det är synd om dem och tjatar om att vår åsiktsfrihetär hotad, Tvärtom brukar vi vilja se dem avgå. Som ett exempel iår, Ola Gefvert, psykiater samt ägare av ett vårdbolag, varsåsikter och handlade kom fram genom en dold ljudupptagning somsändes i Sveriges Radio. Resulterade detta i en diskussion om hotmot vår demokrati och rätten till en fredad privat sfär? Nej, hanfick sparken. För han har makt och vår demokrati är beroende avatt människor med makt granskas.

Det har talats väldigt mycket omnormalisering av främlingsfientlighet och rasism den senaste tiden.Att en främlingsfientlig idé presenteras, folk blir förbannadeunder en kort period men sedan dör intresset ner, man slutar bryrsig, och tar således ett steg närmare rasism. Det upprepas så oftaatt vi sväljer det bit för bit.

Något som jag inte kan låta bli attpåpeka är att många av oss börjat svälja Sverigedemokraternaseviga martyrskap. Både företrädare för partiet samt deras väljareär knappast okända för att tala om att de blir förföljda, att deinte tillåts yttrandefrihet och att de behandlas synnerligen sämreän något annat parti i Sverige. Som ett exempel: Kent EkerothsTwitter.

Expressens publicering är engranskning av människor med makt. Det är inte en massregistreringeller uthängning av vem som helst. Men detta verkar många glömmaoch köper istället Sverigedemokraternas martyrskap med hull ochhår. Jag tycker att vi bör se på den här granskningen med andraögon och fråga oss själva hur mycket vi faktiskt låtit osspåverkas av Sverigedemokraternas martyrretorik och vilka negativaeffekter det kan ha på vårt demokratiska samhälle. När vi börjarskydda människor med makt för att det är synd om dem för att viser vad de tycker, då har det verkligen gått för långt.

/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!