Lördag 27 Nov
Stockholm

Gillar lika? Här är partierna som mest liknar sina väljare

SD är det parti vars politiker är mest lika sina väljare.
1 av 9
SD är det parti vars politiker är mest lika sina väljare. Foto: TT BILD
SD:s politiker skiljer sig mot andra partiers sett till utbildning.
2 av 9
SD:s politiker skiljer sig mot andra partiers sett till utbildning. Foto: TT BILD
FP är har störst andel politiker med eftergymnasial utbildning, och samma sak gäller väljarna.
3 av 9
FP är har störst andel politiker med eftergymnasial utbildning, och samma sak gäller väljarna. Foto: TT BILD
Vänster­partiet har tillsammans med MP och SD de största skill­naderna mellan de valda och partiets sympati­sörer i bland unga.
4 av 9
Vänster­partiet har tillsammans med MP och SD de största skill­naderna mellan de valda och partiets sympati­sörer i bland unga. Foto: TT BILD
Miljöpartiets väljare skiljer sig mest jämfört med politikerna.
5 av 9
Miljöpartiets väljare skiljer sig mest jämfört med politikerna. Foto: TT BILD
Moderaterna har störst skillnad i utbildning mellan väljare och politiker.
6 av 9
Moderaterna har störst skillnad i utbildning mellan väljare och politiker. Foto: TT BILD
Samtliga partier har en större andel politiker i åldern 50-64 än jämfört med befolk­ningen. Störst skillnad mellan kommun­politikerna och sympati­sörerna har Center­partiet.
7 av 9
Samtliga partier har en större andel politiker i åldern 50-64 än jämfört med befolk­ningen. Störst skillnad mellan kommun­politikerna och sympati­sörerna har Center­partiet. Foto: TT BILD
KD har betydligt större andel kvinnliga väljare jämfört med andelen kvinnliga politiker.
8 av 9
KD har betydligt större andel kvinnliga väljare jämfört med andelen kvinnliga politiker. Foto: TT BILD
Hos Socialdemokraterna ligger den största skillnaden i ålder.
9 av 9
Hos Socialdemokraterna ligger den största skillnaden i ålder. Foto: TT BILD

SD:s politiker är mest lika sina väljare, enligt ny undersökning.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Så gick det till

I undersökningen har SCB studerat både underrepresenterade och överrepresenterade politiska grupper. Där ingår kvinnor och unga i åldrarna 18-29 år och 50-64-åringar med eftergymnasial utbildning.

SCB har även jämfört andelen kvinnor bland politikerna jämfört med andelen kvinnor hos respektive partis väljare.

Hur ser partiernas väljare ut jämfört med partierna de sympatiserar med? 

Statistiska Centralbyrån, SCB, har jämfört partierna med deras väljare. Resultatet visade att Sverigedemokraternas politiker liknar sina sympatisörer mest sett till kön, utbildning och ålder. Störst skillnader finns mellan Miljöpartiet och deras väljare. 

SD:s politiker mest lika sina väljare

Anledningen till att SD:s väljare är mest lika sina sympatisörer har dels att göra med att det är en relativt liten skillnad i utbildningsnivå mellan politiker och sympatisörer och om att åldersgruppen 50-64 år, till skillnad mot andra partier, inte är överrepresenterad bland Sverigedemokraternas politiker. 

Sverigedemokraterna skiljer sig även genom att vara det enda partiet som inte har politiker med mycket högre utbildning är befolkningen i stort. 

KD:s och MP:s väljare minst lika

Kristdemokraternas och Miljöpartiets väljare är de som skiljer sig mest jämfört med politikerna. I MP:s fall beror det på att de har en stor andel unga sympatisörer till skillnad mot politiker. Hos KD handlar det om att partiet har betydligt större andel kvinnliga väljare jämfört med andelen kvinnliga politiker, rapporterar SCB.

Skiljer sig sett till olika urvalsgrupper

Miljöpartiet och Folkpartiet är de som har störst andel folkvalda med eftergymnasial utbildning och de har även flest väljare med eftergymnasial utbildning. Här har Moderaterna störst skillnad i utbildning mellan politiker och väljare.

Socialdemokraterna har små skillnader mellan politiker och väljare sett till unga, kvinnor och utbildning. Största skillnaden ligger i stället i ålder, där andelen äldre är högre hos politikerna än hos väljarna. 

MP, KD, S och FP är de partier med en majoritet av kvinnliga väljare.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela