Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Deras huvudsakliga uppgift är att förse användare med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. De ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.


Statistiken myndigheten tar fram bygger mycket på uppgifter som olika företag, myndigheter och enskilda personer lämnat i olika undersökningar. De har kontor i Stockholm och Örebro, men deras intervjuare finns runtom i hela landet.

De har till exempel statistik över namn, yrkeslöner, befolkning och utbildning. Tidigare hade SCB en befolkningsklocka som visade befolkningen i Sverige i realtid.

2 dagar sedan 08:46
De så kallade reallönerna – det vill säga löneökningen efter justering för inflationen – slutade falla i september, enligt Medlingsinstitutets beräkningar. Åtminstone om man blundar för bolånesmällen.
3 dagar sedan 06:32
Sverige tog emot tusentals ensamkommande barn 2015, särskilt pojkar. En majoritet av dem som fick uppehållstillstånd är i dag kvar i landet och etablerade på arbetsmarknaden, inte minst inom vården. Det är betydligt vanligare i de här grupperna än bland personer födda i Sverige i samma ålder, säger Karin Lundström vid SCB.
27 Nov, 09:24
Nedstängningarna i Norge under pandemin räddade mer än 2 000 liv, enligt beräkningar i en ny studie. Men det skedde till ett mycket högt pris – alltför högt, anser en forskare vid Norska Folkhelseinstituttet.
24 Nov, 11:34
Riksbanken räknar med att vi får vänta till 2025 innan vi får en räntesänkning. Alla med höga bolån får hoppas att bankekonomerna får rätt: räntan sänks redan i sommar. Men risken finns att alla har fel.
17 Nov, 08:18
Arbetslösheten steg till 8,0 procent i oktober, långsamt högre än månaderna före, enligt säsongrensade och utjämnade data från Statistiska centralbyrån (SCB). Andelen sysselsatta sjunker också.
16 Nov, 08:22
Svenska hushåll minskade sitt sparande på bankkonto under tredje kvartalet. Men samtidigt ökade sparandet i aktier och fonder, visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).
15 Nov, 19:06
Den starkare svenska kronan är dåliga nyheter för alla småsparare som satsar på USA- eller globalfonder. Den positiva ränteeffekten blir nu den motsatta, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
15 Nov, 08:34
Skörden blev riktigt usel i år, enligt färsk statistisk från Statistiska centralbyrån, SCB. Först torka och sedan massor av regn gjorde att totalskörden blev 21 procent lägre än genomsnittet för fem års skördar.
14 Nov, 12:16
Hur ska man göra med sin boränta nu, om vi står på toppen av räntehöjningarna? Bind bara om du måste för att kunna sova lugnt, och i så fall inte hela bolånet, råder experterna.
14 Nov, 08:02
Inflationen enligt måttet KPI – det vill säga konsumentprisökningen i årstakt – blev 6,5 procent i oktober enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).
14 Nov, 07:14
Storbanken SEB:s ekonomer räknar med att Riksbanken är klar med räntehöjningarna för att bekämpa inflationen. Men arbetslösheten ser ut att närma sig 9 procent 2025, skriver banken i en färsk version av rapporten Nordic Outlook.
10 Nov, 09:38
Det föds färre barn i Sverige. Enligt ny statistik från SCB är det 50 år sedan siffrorna var nere på lika låga nivåer.
10 Nov, 08:42
Vi handlar allt mindre, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.
9 Nov, 06:00
Ett tystare, tråkigare Sverige – i synnerhet i glesbygden. Det blir konsekvensen när regeringen kapar nästan en tredjedel av det statliga anslaget till studieförbunden, tror Magnus Pejlert på studieförbundet Sensus.
7 Nov, 05:32
Inflationstrycket i svensk ekonomi har mer än halverats sedan toppen i december 2022. Men i oktober ser det ut att ha vänt uppåt igen. Detta bäddar för ännu en räntehöjning från Riksbanken om ett par veckor, varnar flera bedömare.
4 Nov, 08:50
Kritik, ilska och hot. Men också massor av tacksamhet och beröm. För Anders Tegnell innebar covidpandemin att det han gjorde på jobbet synades av miljontals människor. Men det fokus som blev runt honom som person kommer den före detta statsepidemiologen aldrig att helt förstå.
3 Nov, 08:20
Priset på tjänster fortsätter uppåt, enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som presenterar sitt tjänsteprisindex för det tredje kvartalet.
29 Okt, 20:50
Pandemin innebar stora förändringar för svenska myndigheters resande. Många myndigheter har mer än halverat kostnaderna för sina tjänsteresor sedan 2019, enligt en ny sammanställning.
27 Okt, 08:28
Försäljningsvolymen i detaljhandeln sjönk med 1,4 procent i september jämfört med föregående månad, enligt kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal från Statistiska centralbyrån (SCB).
26 Okt, 08:34
Utlåningen till bostäder minskade med 5,8 procent i september i år jämfört med september 2022, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
1 2 3 4 ... 14