Onsdag 14 Apr
Stockholm

Gymnasiet ska bli obligatoriskt – men fler och fler är obehöriga

Gymnasiet ska bli obligatoriskt.
Gymnasiet ska bli obligatoriskt. Foto: TT Bild

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om obligatorisk gymnasieskola. Samtidigt ökar antalet elever som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Behörighet till gymnasiet

För att inneha behörighet till gymnasieskola krävs godkända betyg i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk. Hela 12700 elever har i dagsläget inte lyckats med att uppnå behörighet för gymnasium.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att gymnasieskolan ska vara obligatorisk. Detta betyder att elever som går ut grundskolan måste vara behöriga för att kunna gå vidare till gymnasiet från grundskolan. 

Skolverkets senaste betygsstatistik visar att fler elever saknar behörighet för gymnasiet i år jämfört med förra året. Fler elever saknar alltså behörighet för den obligatoriska gymnasieskolan som S och MP kommit överens om att införa. 

Satsningar på flera plan

–  Arbetslivet begär att personer skall kunna matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk. Har du inte dessa kunskaper så hamnar du sist i kön till att få jobb och riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Eva-Lis Sirén menar att en obligatorisk gymnasieskola inte i sig är lösningen på problemet, det handlar snarare om satsningar på flera plan som kan öka grundskolans möjligheter till att sätta in åtgärder tidigt för elever som har behov för särskilt stöd. 

Därefter måste övergången till gymnasiet från grundskolan göras mer flexibel där kommunen kan erbjuda olika lösningar beroende på elevens särskilda behov. Det positiva i förslaget är att det ökar trycket på kommunerna att agera för att elever i grundskolan ska få behörighet till gymnasiet, enligt Eva-Lis Sirén.

"Reformer tar tid"

Folkpartiets riksdagsledamot Tina Acketoft menar att statistiken ser ut som den gör på grund av att de skolreformer som alliansen infört inte hunnit få någon effekt.

– Reformerna infördes 2011. Det tar sex till sju år för reformerna att få någon riktig effekt, reformerna tar tid.

Tina Acketoft ifrågasätter vidare om förslaget om obligatorisk gymnasium är praktiskt genomförbart. Tina Acketoft är övertygad om att förslagen inte kommer gå igenom i riksdagen och ifrågasätter om det är möjligt att tvinga en myndig person att genomföra gymnasiegången.

Nyheter24 har sökt kommentarer från Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela