Vilka skulle du rösta på om det voreval i dag?

- 03/06/2015, 09:57 -
Val

Undersökning.

JESSICA GOW / JESSICA GOW

In och rösta på vilket parti som du skulle lägga din röst på ifall valet hade ägt rum idag.

I dag kom SCB:s valundersökning. Hur skulle du göra?