Fredag 19 Aug
Stockholm

Moderaterna vill fixa 20 000 studentbostäder – men det blir bullrigt och trångt

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé presenterade moderaternas förslag under torsdagen.
1 av 3
Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé presenterade moderaternas förslag under torsdagen. Foto: TT / TT
Tomas Tobé, moderaternas partisekreterare.
2 av 3
Tomas Tobé, moderaternas partisekreterare. Foto: TT
Många söker studentbostäder. Moderaterna menar att deras nya förslag kan lösa bostadsbristen för studenter.
3 av 3
Många söker studentbostäder. Moderaterna menar att deras nya förslag kan lösa bostadsbristen för studenter. Foto: TT

Studentlägenhet är svårt att få tag i. Moderaterna kom under torsdagen med ett nytt förslag för att kunna lösa problemet fram till 2020. Med fem förslag vill partiet skapa 20 000 nya bostäder för studenter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Moderaterna har ett förslag för att lösa bostadsbristen bland studenter. Under torsdagen presenterade partiet fem förslag som de menar ska bidra till att fixa 20 000 student bostäder fram till 2020.

Det nuvarande reglerna försvårar i vissa fall för bostadsbyggandet och det vill Moderaterna ändra på.

– Det behövs ordentliga förenklingar så man får fram små lägenheter till rimlig hyra och som också ligger i anslutning till lärosätena, säger Tomas Tobé, Moderaternas partisekreterare till Nyheter24.

– Det är alldeles uppenbart att det är orimliga krav i dag, bara för att det finns en väg utanför så innebär det i praktiken att man sätter stopp för mycket av bostadsbyggandet, så kan vi inte ha det.

Regelverket kring bostadsbyggande är strängt. Till exempel finns det, som Tobé nämner, förbud mot att bygga om det är alltför bullrigt. Men är det schyst mot studenterna att ändra på reglerna så att just de får sämre bostäder?

– Jag tror att man får se verkligheten som den är, för många studenter i dag är bostaden en soffa hos en kompis och jag tycker det vore bättre om man kunde få tillgång till en lägenhet som man själv tycker är bra och har en rimlig hyra, säger Tobé.

Så här formulerar Moderaterna sina förslag:

Inför ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna med tidsgränser, där dessa processer hos kommunen får ta max nio månader, kopplade till ekonomiska sanktioner.

Att ytterligare lätta på reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler. Det bör exempelvis gå att bygga mindre lägenheter än i dag och det bör gå att lätta på till exempel krav kring buller för studentbostäder.

Gör en översyn av marktillgången nära universitet och högskolor i syfte att frigöra mark för byggande.

Ge tydliga uppdrag till Akademiska Hus i form av volymmål i bostadsbyggandet för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder samt öka antalet bostäder som byggs på mark som ägs av Akademiska Hus. Målen ska utgå från att studentbostadsmarknaden ska vara i balans till år 2020.

Förbättra möjligheten för universiteten att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med studentbostäder i anslutning till fler lärosäten.

Gillar du förslaget?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.