Regeringen tar krafttag mot terroristbrott – presenterar ny lag

- 28/02/2019, 14:19 -

Regeringen tar nu krafttag mot terroristaktiviteter i landet. Det kunde vi konstatera efter att justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade en ny lag under en presskonferens.

Regeringen har valt att ta i med hårdhandskarna gällande terroristaktiviteter i landet. Det kunde vi konstatera efter justitieminister Morgan Johanssons (S) presskonferens under torsdagseftermiddagen.

Under presskonferensen presenterades en ny lag som träder i kraft redan den 1 augusti 2019.

– Den lagstiftning vi går fram med, den omfattar all form av terrorism man kan tänka sig att olika grupper kan stå för. Just nu finns det ett stort fokus på islamistisk terrorism och det är med rätta kan jag säga, det är ett hot, sade Johansson under pressträffen.

Morgan Johansson
Idag presenterade Morgan Johansson en ny lag. Bildkälla: Fredrik Sandberg TT/TT

Två nya brott införs

Regeringen går alltså fram med en lagrådsremiss där två stycken nya brott presenteras. Det ena rörande deltagande i en terroristorganisation, den andra gällande samröre med en terroristorganisation.

Förutom de två så kommer det även att bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande i en terroristisk organisation. Det blir även straffbart att resa i avsikt att delta i en terroristorganisations verksamhet samt olagligt att finansiera deltagande i en terroristorganisation.

Deltagandebrott

– Det innebär att det blir straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. På ett sånt sätt att det främjar, stärker eller understöder den här organisationen, säger Johansson.

Samröre med en terroristorganisation

– Du kanske inte är inne som en del av organisationen men du är en passiv medhjälpare som tillhandahåller till exempel utrustning eller hjälper till på olika sätt. Du kan förvara vapen eller ammunition åt någon, kommunikationsutrustning, transportmedel, du kanske upplåter lokal eller mark för den här organisationens verksamhet. Då kommer du istället att dömas för samröre, berättar Johansson om samröreslagen.

Fängelse i normalfallet högst 2 år och grovt brott upp till 6 år

Gemensamt för de båda brotten är att straffskalorna är likadana. Morgan Johansson poängterade även under pressträffen att när det handlar om deltagande i särskilt farliga terroristorganisationer, så som IS och al-Qaida, då är det typiskt sett ett grovt brott.

Ska se över straffskalorna för terroristbrott

Johansson sade även under pressträffen att regeringen nu ska se över straffskalorna för samtliga terroristbrott. Om det nu skulle vara så att de behöver justeras, men i dagsläget så ligger straffskalorna där de är.

– Vi gör också en helheltsöversyn av straffskalorna för alla terroristbrott. Det kommer ett betänkande den 31 mars och då får vi se hur vi ska göra med totalbilden av straffskalorna, berättade Johansson.