Ny mätning: Var tionde svensk vill begränsa fri abort

- 02/07/2019, 10:16

En ny mätning utförd av Aftonbladet/Inizio visar att var tionde svensk vill begränsa aborträtten.

De senaste veckornas debatt har präglats av huvudsakligen två stora frågor, nämligen klimatet och aborträtten. 

En ny undersökning genomförd av Aftonbladet/Inizio har försökt ta reda på svenskarnas syn på den sistnämnda, aborträtten och i synnerhet fri abort.

Man ställde frågan till 1 622 personer om man tycker att det är ett bra eller dåligt förslag att begränsa rätten till fri abort. Det vill säga att man fram till vecka 18 i graviditeten har rätt till att avbryta graviditeten. 

Socialstyrelsen kan även ge en kvinna tillåtelse att avbryta sin abort mellan vecka 18 till vecka 22 om till exempel hon eller fostret tar skada av graviditeten.

"En klar majoritet vill inte begränsa rätten till fri abort"

I undersökningen, som är genomförd mellan den 19-25 juni, visade det sig att 12 procent var för en begränsning av fri abort – medan 83 procent var emot.

– Det visar att en klar majoritet av svenska folket inte vill begränsa rätten till fri abort. Det är i linje med andra, liknande undersökningar inom området som SOM-institutet har gjort under de senaste 20 åren, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio till Aftonbladet.

SD- och KD-väljarna mest positiva till förslaget enligt undersökningen

Inte helt otippat så skiljer sig inställningarna till aborträtten rätt så rejält beroende på vilka partisympatier man har. Undersökningen visar att förslaget att begränsa fri abort mottas som mest positivt hos SD-väljarna, där tycker 30 procent att det är bra.

Men det är inte bara hos Sverigedemokraterna som förslaget går hem. Enligt undersökningen så tycker 22 procent av Kristdemokraternas väljare att förslaget är bra, det vill säga ungefär var femte KD-väljare.

– Det är tydligt att detta är en politisk fråga där skiljelinjen går mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och övriga partiers väljare, säger Karin Nelsson till Aftonbladet.

MER: Det här tycker våra svenska partier om abort

Borde fri abort begränsas?