Söndag 28 Nov
Stockholm

Svininfluensan liknar asiaten

Svininfluensan har ungefär samma dödlighet som asiaten under pandemin 1957.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den nya globala skräckepidemin - svininfluensan - är lika farlig som "asiaten" - pandemin som härjade 1957. Den slutsatsen dras i den första omfattande analysen av sjukdomens förlopp i Mexiko. Men svininfluensan sprids inte lika lätt som asiaten gjorde.

Studien, som utförts av forskare i Storbritannien och Mexiko, publiceras av den vetenskapliga tidskriften Science.

Forskarna drar slutsatsen att cirka 23 000 personer hade smittats i Mexiko i slutet av april, vilket är långt fler än antalet bekräftade fall.

Dödligheten är, enligt samma beräkning, runt 0,4 procent, fyra dödsfall per tusen smittade, eller ungefär samma dödlighet som när asiaten härjade. Då dog runt fyra miljoner människor på jorden. Fast ibland kan även en vanlig vinterinfluensa hamna på samma nivå.

– Det ligger inom ramarna för dödligheten vid en vanlig vinterinfluensa, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Sprids relativt lätt

Forskarna har också räknat ut att varje person som smittats i sin tur fört smittan vidare till i genomsnitt 1,4-1,6 personer. Skulle detta stämma är virusets spridningsförmåga högre än vid vanlig vinterinfluensa, men lägre än vad som var fallet för asiaten och vid de två andra pandemierna under 1900-talet, spanska sjukan och Hongkonginfluensan.

Forskarna anser, med tanke på att viruset sprids relativt lätt, att Världshälsoorganisationen (WHO) gjort rätt som varnat för en "överhängande" pandemi och satt varningsgraden till 5 på en 6-gradig skala.

Det första utbrottet av sjukdomen tycks ha ägt rum i mitten av februari i samhället La Gloria. Hälften av invånarna insjuknade, men skillnaderna mellan olika åldersgrupper var betydande. Nästan två tredjedelar, 61 procent, av alla barn under 15 år smittades.

Ovanlig riskgrupp

Bland de övriga invånarna, det vill säga alla som var äldre än 15 år, var det endast 29 procent som insjuknade. Det antyder att mycket unga människor löper dubbelt så stor risk att smittas som vuxna personer. Detta är normalt för alla influensor. Å andra sidan är dödligheten bland barnen låg. Det som är ovanligt med svininfluensan är att dödligheten verkar vara högst bland människor i åldrarna 20-49 år.

– Under en vanlig vinterinfluensa är det nästan bara gamla och sjuka som dör, säger Linde.

Hon påpekar dock att det är positivt är att sjukdomen är på avtagande i Mexiko. På tisdagen rapporterade WHO att antalet bekräftade fall i världen var 5 251.

Nya länder på listan är Finland med två bekräftade fall, samt Kuba och Thailand. Antalet bekräftade dödsfall var 61.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela