Fredag 14 Maj
Stockholm

Irland nagelfar kyrkans övergrepp

Irlands regering släpper i dag en rapport med känsligt sprängstoff.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den irländska regeringen släpper i dag en kontroversiell rapport. Den handlar om övergrepp på tusentals barn på statligt finansierade skolor och andra katolska barnavårdsinstitutionerna, från 1930-talet och framåt.

Det rör sig om både fysiska och psykiska övergrepp, många av dem av sexuell natur på uppfostringsanstalter, barnhem, skolor med mera.

Den irländska regeringen har haft en särskild kommission som arbetat med saken sedan sekelskiftet. Den första rapporten på 2 500 sidor i eftermiddag väntas bli starkt kritisk, dels mot de katolska organisationer som skötte inrättningarna, dels mot de statliga organ som lät övergreppen ske och betalade ut pengarna.

Rapporten påminner om böcker och filmer som tagit upp saken tidigare. Men det är första gången som materialet samlats i en och samma rapport.

Fram till nu har nästan en miljard euro betalats ut till 12 500 av de 14 500 personer som anser att de utsattes för övergrepp.

Det katolska Irland har skakats av det som kommit fram i rapporten. Men det är bara början. I juni väntas ännu en rapport som fokuserar på katolska prästers maktmissbruk i kyrkor och kloster i Dublinområdet. Dublins ärkebiskop Diarmuid Martin har redan sagt att den rapporten "kommer att chockera oss alla".

Många av dem som nu trätt fram med skadeståndskrav har berättat att de slog larm redan som barn, men att de inte blev trodda.

Redan 1999 bad dåvarande premiärministern Bertie Ahern offren om ursäkt å statens vägnar för Irlands "kollektiva misslyckande med att ingripa, upptäcka deras smärta, komma till deras räddning".

Många barn hamnade i institutionssystemet vid skilsmässor eller för att en förälder avlidit, ibland bara för skolskolk eller småbrott. Många märktes för livet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela