Torsdag 15 Apr
Stockholm

Enighet om klimat

EU-ledarna har enats om att stå fast vid beslutet att nå en klimatuppgörelse snarast.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att EU-ledarna har enats om att stå fast vid beslutet att nå en klimatuppgörelse senast i december, rapporterat Reuters.

Klimatavtalet ska ta hänsyn till varje lands situation, tillade hon vid EU-toppmötet i Bryssel.

I förslaget till utkast, som TT tagit del av, framgår också att EU-ländernas ledare lovar åtgärder till stöd för den europeiska industrin för att härda ut lågkonjunktur och finanskris.

EU-ledarna ger EU-kommissionen i uppdrag att före årets slut komma med förslag för att möta minskad efterfrågan och fallande investeringar, särskilt för att "stödja den europeiska industrin".

Unionens ordförandeland Frankrike och EU-kommissionen uppmanas att under de närmaste veckorna lägga i en högre växel för att nå "lämpliga lösningar på utmaningar som genomförandet" av energi- och klimatmålen innebär för alla europeiska ekonomiska sektorer och med hänsyn till varje lands specifika läge.

EU-ledarna upprepar, enligt slutsatserna, att de ska göra allt för att hejda finanskrisen och understryker att "Europeiska rådet bekräftar åtagandet att nödvändiga åtgärder under alla omständigheter kommer att vidtas för att vidmakthålla finanssystemets stabilitet, stödja viktiga finansinstitut, undvika konkurser och skydda spararnas insatta medel."

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela