Söndag 14 Aug
Stockholm

Talibankrigarnas handbok

Den militanta talibanerna vill nu centralisera rörelsen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den arabiska tevekanalen Al Jazeera har kommit över ett exemplar av en handbok som nu delas ut till alla talibaner i Afghanistan. I boken, som innehåller sammanlagt 13 kapitel med 67 artiklar, beskrivs vilka regler en talibankrigare bör hålla sig till.

Boken uppfattas av många som ett sätt att försöka centralisera talibanrörelsen. Befälen inom talibanrörelsen har hittills, i ganslka stor utsträckning, kunnat operera själva utan insyn från högsta ledningen. Det säger James Bays, Al Jazeeras korrespondent i Afghanistan.

De som fortsättningsvis väljer att agera på egen hand riskerar nu att bannlysas. Detta kan vara ett sätt att utesluta vissa kriminella element från rörelen skriver Al Jazeera.

I regelverket kan man bland annat läsa att självmordbomber endast får användas mot viktiga mål. En krigares liv får inte offras på någonting mindre viktigt. Fångar bara får dödas om Mulla Omar har gett sin tillåtelse. Att frige fångar mot betalning är strikt förbjudet.

I boken görs det klart att talibankrigarnas plikt alltid är att försöka vinna över lokalbefolkning på sin sida. Därmed ska attacker i närområdet undvikas så långt som möjligt om det finns risk för civila skador.

Nyhetsinslag om talibankrigarnas handbok:

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.