Billiga åtgärder hejdar malaria

- 31/10/2008, 05:58 -

Nu väcks hoppet om att utrota sjukdomen i hela Afrika (TT).

En rad billiga åtgärder har minskat malarian i Gambia, visar en studie. Erfarenheterna från det västafrikanska landet väcker hopp om att utrota sjukdomen i andra delar av Afrika.

Antalet malariafall minskade med mellan 50 och 82 procent åren 2003-2007 på fyra olika platser som ingick i studien. Samtidigt nästan upphörde de årliga dödsfallen efter 2003 då 29 av 232 smittade avled. I fjol dog ingen i sjukdomen på dessa platser.

En tung börda har lättats i Afrika, sammanfattar studien som läkartidskriften Lancet publicerade på fredagen.

Det visar sig också att de nysmittade barnen blivit äldre. Genomsnittsåldern för ett nysmittat barn var knappt fyra år 2003 och i fjol var den drygt fem och ett halvt år. Det är en betydelsefull förändring eftersom dödligheten blir högre ju yngre barnet är.

Malaria är en av de mest spridda och allvarliga sjukdomarna och drabbar i hög grad fattiga delar av världen. FN:s världshälsoorgan WHO rapporterade i förfjol 247 miljoner nya malariafall och sjukdomen vållade nästan en miljon dödsfall, de flesta bland barn under fem år.

Gambias framgångar bygger på en kombination av faktorer som särskilt gynnar gravida kvinnor och små barn:

Sängnät som behandlats med insektsdödande medel - sjukdomens smittämne sprids ju av en mygga. Besprutningsprogram för bostäder mot myggan. Kraftfullare läkemedel vilka ersatt preparat som smittämnet blivit resistent emot.

– Vi måste överväga möjligheten att utrota malaria i vissa delar av Afrika i framtiden, men vi måste också betona vikten av fortsatt vaksamhet. Det finns inte plats för självgodhet när det gäller denna sjukdom, skriver en av författarna av studien i Lancet, David Conway från London School of Hygiene och Tropical Medicine.

Skrivet av: