Norge mildrar krisen med oljepengar

- 07/01/2009, 11:36 -

Norges regering tänker använda betydligt mer av landets fonderade oljeinkomster för att dämpa finanskrisen.

Den norska regeringen tänker använda betydligt mer av Norges fonderade oljeinkomster i år för att dämpa finanskrisens verkningar på den norska ekonomin.

Det beskedet lämnade statsminister Jens Stoltenberg vid norska arbetsgivarorganisationen NHO:s årsmöte på onsdagen.

Normalt sett har Norge en gräns vid fyra procent för hur många procent av avkastningen i den så kallade oljefonden som kan tillföras budgeten. Men Stoltenberg aviserade en ändring.

– Detta är en politik mot den rådande konjunkturen. Vi kommer att använda mer än fyra procent av den förväntande avkastningen i oljefonden för 2009 när vi lägger fram tilläggsbudgeten 26 januari, sade Stoltenberg.

Han sade också att regeringen överväger en ny skattepolitik.

– Vi kan inte utesluta det. Vi kan göra mycket genom att bevilja mer pengar till nybyggen och anläggningsprojekt. Det är åtgärder som verkar snabbt. Men alla kan inte renovera skolor och bygga vägar, sade Stoltenberg men tillade att alla beslut ska vara tillfälliga och ses som snabbåtgärder.

I oktober när huvudbudgeten lades fram meddelade finansminister Kristin Halvorsen ett rekorduttag på fyra procent för 2009. Men det blir alltså mer än så.

Oljefonden etablerades 1990 och är världens största statliga investeringsfond. Fonden använder Norges olje- och gasinkomster till att investera i utländska aktier och obligationer och utgör en garant för norrmännens framtida pensioner.

Skrivet av: