VIDEO: Urbefolkning tvingas dansa - för att få mat

- 15/01/2012, 20:47 -
Stamfolket får mat mot att de dansar för turisterna.

Stamfolket får mat mot att de dansar för turisterna.

FAKSIMIL Youtube

Urbefolkningen på Andamanöarna i Indien exploateras kraftigt. Se när turister tvingar stamfolket att dansa för mat.

AMANDANÖARNA. Jarawafolket på Amandanöarna i Indien har nyligen kommit i kontakt med omvärlden. Urbefolkningen har snabbt blivit en turistattraktion. Men det finns regler som turister måste följa när de vistas i området. De får inte fotografera eller kontakta urbefolkningen. Polisens uppgift är se till att detta följs. Det visade sig dock att inte alla följer reglerna.

Istället kastar turisterna bananer och kakor till stamfolket. Under polismannens instruktioner tvingas barnen att dansa för mat. Allt till turisternas förtjusning. Enligt Guardian har polismannen blivit mutad med 200 pund av ditresta turister.