Stockholm

Skilsmässa för åttaåring avslogs

En åttaårig flicka giftes bort av sin pappa. Nu vägrar domstolen bevilja skilsmässa.


Läs mer

En domstol i Saudiarabien har avslagit en begäran om skilsmässa för en åttaåriga flicka som av sin far gifts bort med en 58-årig man.

Det var flickans mor som lämnade in begäran till rätten. Domaren i målet avvisade den med motiveringen att modern inte har rätt att begära skilsmässa för sin dotter. Det ska i stället flickan själv göra när hon kommit i puberteten, enligt beslutet.

Äktenskapskontraktet skrevs under i augusti. Enligt moderns advokat känner flickan, som går i fjärde klass, inte till att hon gifts bort och bor fortfarande med sina mamma, som är skild från pappan.

Enligt ett muntligt avtal mellan fadern och brudgummen ska äktenskapet fullbordas först när flickan är 18 år.

Fadern, som fanns med i rättssalen och höll fast vid giftermålets giltighet, fick motsvarande 63 000 kronor i förskott i hemgift.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.