Onsdag 17 Aug
Stockholm

Pestutbrott i Kina - varnar för ny pestepidemi

Pestutbrott i Kina
Pestutbrott i Kina. Foto: Pixabay

Bayanuur, en stad i inre Mongoliet i Kina, har drabbats av böldpest. Sjukdomen som dödade över 50 miljoner människor under medeltiden har fått ett utbrott igen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Nyligen rapporterade CNN att Kina har höjt sin medicinska beredskap efter att ett fall av böldpest har påträffats i landet. Sjukhuspersonal bekräftade att en patient drabbats av pesten den 5 juli.

Anledningen till pestutbrottet tros bero på en bakteriesmitta från murmeldjur till människa. Exakt hur smittöverföringen skett är inte klart. Vad som kan konstateras är dock att det uppstod ett fall av böldpest förra året efter att en person ätit rå njure från ett murmeldjur. En tradition som sägs ska ge god hälsa, men som uppenbarligen kan ha vissa bieffekter.

Murmeldjur, en vanlig smittbärare. Bildkälla: Pixabay

Varning för ny pestepidemi

Lokala myndigheter varnar nu för att en pestepidemi kan komma att börja härja i staden och har därför utfärdat en varning till allmänheten, enligt CNN. Stadens invånare uppmanas att rapportera fynd av döda eller sjuka murmeldjur.

Dessutom ber myndigheterna att personer i regionen vidtar extra försiktighetsåtgärder vilket innebär att inte jaga eller äta djur som kan orsaka nya pestfall, såsom murmeldjur.

Murmeldjur har historiskt sett orsakat flera pestutbrott i regionen. Senast 1911 dog över 60 000 människor i en pestepidemi som tros vara orsakat av murmeldjur.

Närbild på pestbakterien. Bildkälla: Pixabay

Pesten är fortfarande en grej

Man skulle kunna tro att pesten endast fanns under medeltiden är det alltså en sjukdom som är närvarande än idag. Att ett nytt utbrott likt digerdöden, som ledde till miljontals människors död under medeltiden, är dock inte sannolikt.

Pesten är en bakterieinfektion som kan botas genom antibiotika. Något som inte fanns att tillgå under medeltiden, vilket var anledningen till den stora massdöden i Asien och Europa.

Trots pestutbrottet i Kina behöver vi med andra ord inte vara lika oroliga som medeltidsmänniskan var. Dessutom finns idag även vaccin att tillgå om man befinner sig i, eller ska besöka, ett pestdrabbat område. Riksen att drabbas om man är försiktig är med andra ord väldigt låg.

Vill du veta mer om pesten? Då kan du läsa vår artikel om den skrämmande sjukdomen här.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.