Hälften vill lämna Lettland

- 17/04/2009, 01:00 -

Den ekonomiska krisen kan göra landet bankrutt.

Halva Lettlands befolkning vill lämna landet på grund av den ekonomiska krisen.

I en undersökning svarar cirka 50 procent att de är beredda att ge sig av från Lettland till följd av den allt sämre ekonomiska situationen. Ändå har de inte sett krisens värsta följder.

Finansminister Einars Repse har bett samtliga ministrar ge förslag på nedskärningar med 20-40 procent av budgeten. Nästa vecka ska regeringen diskutera förslagen som sedan ska presenteras för Internationella valutafondens (IMF) förhandlare.

Utan dramatiska nedskärningar riskerar Lettland mista fortsatta krislån från internationella valutafonden, IMF , och då hotas staten av bankrutt i sommar.

Lettlands radio- och tv-chefer tillhör dem som fått order att föreslå kostnadsminskningar med 40 procent.

– "Underjordisk television" är arbetstiteln på våra sparförslag, säger tv-chefen Edgars Kots till nyhetsbyrån BNS. Han menar att myndigheterna bör överväga om man över huvud taget ska fortsätta med public service i Lettland.

Enligt radiochefen Dzintris Kolats gör sparkraven fortsatt arbete omöjligt. Radion har redan stora skulder och förbrukar just nu de budgetmedel som var avsedda för höstens sändningar.

Skrivet av: