Tbc härjar i det forna Sovjet

- 16/04/2009, 08:02 -

TBC som tål antibiotika har nått en epidemisk nivå.

Multiresistent tbc, det vill säga tuberkulos som tål flera antibiotika, har nått epidemisk nivå i många av den forna Sovjetunionens före detta delrepubliker.

Värst är läget i Azerbajdzjans huvudstad Baku och i Moldavien där antibiotika inte biter på drygt 22 procent respektive 19 procent av de nyfunna tbc-fallen, rapporterar medicinska tidskriften Lancet i sin nätupplaga.

Uppgifterna i Lancet kommer från en studie av multiresistenta tbc-bakterier hos ett urval av drygt 90 000 patienter i 83 länder och regioner under åren 2002-2007. Resultatet tyder på att omkring en miljon av nio miljoner nysmittade tbc-patienter i dessa länder är motståndskraftiga mot antibiotika.

Mest spridda är de multiresistenta tuberkelbakterierna i Östeuropa. Där klarar inte antibiotika av vart femte smittfall.

Drygt elva procent av de nya tbc-fallen i ögruppen Marianerna i Stilla havet var resistenta.

Kina hör också till de svårt drabbade länderna. I två kinesiska provinser är sju procent av tbc-fallen resistenta mot antibiotika.

En analys av utvecklingen under åren 1994-1007 visar att de motståndskraftiga tuberkelstammarna ökar i Sydkorea och de ryska länen Tomsk och Orjol. Läget förefaller stabilt i Estland och Lettland, medan antibiotikaresistensen minskar bland Hongkongs och USA:s tbc-sjuka.

FN:s världshälsoorgan WHO rapporterade i mars att framstegen i behandlingen av tbc går för långsamt, skriver nyhetsbyrån AFP. WHO mer än fördubblade sin beräkning av hur många hiv/aids-patienter som också har tbc, från omkring 600 000 till 1,4 miljoner fall. Och vart fjärde dödsfall i tbc bedöms ha drabbat hiv/aids-patienter - 456 000 av 1,75 miljoner dödsfall.

Skrivet av: