Stockholm
KOMMERSIELL SEKTION. Artiklarna innehåller annonslänkar.

Försvarsspray för självförsvar är lagligt i Sverige

Försvarsspray för självförsvar är lagligt i Sverige om de är godkända för att inte betraktas som vapen som tårgas


Läs mer

Försvarsspray för självförsvar är lagligt i Sverige om de är godkända för att inte betraktas som vapen som tårgas 

Artikeln innehåller reklamlänkar

Anmälda misshandelsbrott i Sverige

Fler och fler känner sig otrygga utan att kunna försvara sig vid ett eventuellt överfall. Brottsförebyggande rådet uppger att vi i Sverige under år 2020 hade 83 200 st anmälda misshandelsbrott.

Antal personer per år som utsätts för misshandel

Brottsförebyggande rådet uppger också att ca 4% av befolkningen uppger i undersökningar att de utsatts för misshandel. Det motsvarar ca 300 000 personer per år.

Antal personer som utsatts för sexualbrott i Sverige

Under år 2020 anmäldes 25 000 sexualbrott. 5,6% uppger att de utsatts för sexualbrott enligt Brottsförebyggande rådet.

Antal anmälda våldtäkter i Sverige år 2020

I Sverige anmäldes 9 580 st våldtäkter under år 2020.

Svårt att lagligen försvara sig genom självförsvar

Svensk lag tillåter inte att man försvarar sig mer än nödvändigt vilket kan vara problematiskt. I princip får man inte slå tillbaka mer än vad som behövs för att avvärja den misshandel man utsatts för. Gränsdragningen i en rättegång är inte enkel.

3 exempel på lagliga försvarssprayer för självförsvar


1. Plegium Smart försvarsspray med automatisk nödsamtal

Plegium Smart försvarsspray har ett överfallslarm som tjuter när du färgar och förblindar förövaren. Samtidigt sätt LED-lampor igång med stroboskop och det skickas automatiskt nödsamtal och nödsms via telefon.

Självförsvarssprayen är laglig och licensfri.

Du hittar försvarssprayen Plegium Smart HÄR.

2. Plegium Combo försvarsspray med mentholspray

Plegium Combo försvarsspray för självförsvar är laglig och licensfri. Vid användning avges ett tjutande ljud (130 decibel), stroboskopblinkningar och en stark spray av menthol som tillfälligt förblindar förövaren.

Du hittar självförsvarssprayen Plegium Combo HÄR.

3. Plegium “Budget” självförsvarsspray med otvättbar färgning

Plegium Budget förblindar och färgar förövaren med en färg som svårligen kan tvättas bort vilket underlättar för polis med identifiering av förövaren. Självförsvarssprayen är laglig och licensfri i Sverige.

Du hittar Plegium “Budget” försvarsspray för självförsvar HÄR.

Artikelbilden är från Canva

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.