Tisdag 3 Aug
Stockholm

Förutbestämt anslag till idrotten

Idrotten ska få ett förutbestämt statsanslag, oberoende av Svenska spels vinst.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Idrotten ska få ett förutbestämt statsanslag, oberoende av Svenska spels vinst.

Det föreslår regeringen i idrottspropositionen, som presenterades på fredagen.

Kultur- och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth skickar också ett tydligt budskap till Sveriges olympiska kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF) om kravet på samarbete för att få fortsatt ekonomiskt stöd från staten:

"Regeringen kommer att noga följa utvecklingen och även framgent överväga behovet av eventuella förändringar i den nuvarande bidragsstrukturen", står det i propositionen.

Tidigare har idrottens ekonomiska stöd från staten, bland annat det lokala aktivitetsstödet (Lok), varierat kraftigt på grund av Svenska spels ojämna vinster - 2006 var Lok-stödet 560 miljoner kronor och i fjol 834 miljoner. Nu föreslår Adelsohn Liljeroth en ny finansieringsform där den tidigare vinstdelningsmodellen ersätts av "ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag." Statsanslaget ska vara behovsprövat.

"Det är bra att vi nu får en stabil och förutsägbar finansiering av det statliga stödet till idrotten och slipper den osäkerhet som följer med beroendet av spelpengarna. Dessutom genomför vi en rejäl uppföljning av hur pengarna används", säger Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Centrum för idrottsforskning vid Idrottshögskolan i Stockholm kommer att få ansvaret att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens idrottsstöd i syfte att bedöma om verksamhetens resultat och effekter är i enlighet med stödets mål och syften.

Tidigare i år fick RF 130 miljoner kronor till en elitsatsning. Och även om regeringen inte vill ta ställning till om SOK och RF ska gå ihop är man i idrottspropositionen tydlig med att det ska vara en organisation som ska svara för elitsatsningen.

"Genom den förstärkta elitsatsningen vill regeringen främja en ny elitorganisation där den samlade kompetensen inom Sveriges olympiska kommitté, Svenska handikappidrottsförbundet och Sveriges riksidrottsförbund ska tas tillvara och vidareutvecklas."

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela