Stockholm

74 procent tycker att maskeringsförbud bör införas

74 procent i en undersökning tycker att ett maskeringsförbud ska införas på svenska idrottsarenor.
74 procent i en undersökning tycker att ett maskeringsförbud ska införas på svenska idrottsarenor. Foto: Bildbyrån / Marcus Ericsson

Enligt en undersökning vill 74 procent att ett maskeringsförbud ska införas på svenska idrottsarenor.
– Undersökningen visar tydligt att allmänheten tycker att ett maskeringsförbud skulle öka tryggheten, säger Mikael Johansson på Säkerhetsbranschen.


Läs mer

Att införa maskeringsförbud på svenska idrottsarenor är en fråga som diskuteras flitigt nu. Under onsdagen hålls en hearing på Kulturdepartementet angående "Mera glädje för pengarna". Hearingen syftar till att samla in synpunkter kring de förslag som lämnas in om att införa ett maskeringsförbud. Dessutom kommer det att diskuteras kring arbetet med att främja en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

En färsk undersökning med 1060 intervjuer med personer mellan 18–79 år som Novus har gjort på uppdrag av Säkerhetsbranschen visar att 74 procent av de tillfrågade anser att det bör införas maskeringsförbud för besökare vid arenor.

Fler män än kvinnor vill införa förbudet

Undersökningen visar att män anser i högre grad att det bör införas maskeringsförbud, 80 procent jämfört med kvinnor där siffran är på 67 procent. Även i åldersgruppen 50–64 år anser 81 procent att det bör införas.

– Undersökningen visar tydligt att allmänheten tycker att ett maskeringsförbud skulle öka tryggheten. Då enbart 12 procent är mot ett maskeringsförbud vid idrottsevenemang kan man fråga sig varför politikerna tvekar i denna fråga, säger Mikael Johansson kommunikationschef vid Säkerhetsbranschen.

Stockholms stad har beslutat att införa maskeringsförbud på Tele2 Arena, Globen och Hovet genom ett tillägg i den lokala ordningsstadgan. Det är dock inte tillräckligt menar Säkerhetsbranschen.

Johansson tycker att lokalt förbud inte hjälper

– Vi anser att ett lokalt förbud kommer bli verkningslöst eftersom polisen och ordningsvakter inte får ingripa med kraft mot ett bagatellbrott som en överträdelse av ordningsstadgan är i lagens mening.

– Införande av maskeringsförbud måste enligt vår uppfattning ske genom ett tillägg i nuvarande lag som förbjuder maskering vid exempelvis demonstrationer. Det måste finnas fängelse i straffskalan för att ett maskeringsförbud ska kunna upprätthållas i praktiken.

Han fortsätter:

– Då vi anser att regeringen har arbetat långsamt med frågan kommer vår expert på idrottsrelaterat våld under hearingen att upprepa att regeringen skyndsamt bör vidta åtgärder för att förbättra säkerheten och öka tryggheten vid arenor, säger Mikael Johansson.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.