Falling Whistles Tillsammans Med Haberdash

- 13/11/2012, 12:35 -
Man och en kvinnas hand
1 av 30

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Sverige
2 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd och syftar till att ge besökaren en djupare insikt i vår tids dödligaste konflikt, som pågår just nu i Kongo.

Ylva Lundberg

Sverige
3 av 30

Falling Whistles,

Ylva Lundberg

Musik via datorn
4 av 30

Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Sverige
5 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

Fira
6 av 30

Falling Whistles

Ylva Lundberg

Firande
7 av 30

första installationen i Sverige

Ylva Lundberg

Sverige
8 av 30

Konflikt som pågår i Kongo

Ylva Lundberg

Sverige
9 av 30

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Firande
10 av 30

Haberdash

Ylva Lundberg

Visselpipa
11 av 30

Med.

Ylva Lundberg

Firande
12 av 30

Första installationen i Sverige

Ylva Lundberg

Första installationen
13 av 30

Kedjor

Ylva Lundberg

Firande
14 av 30

Nöjda över första installatoinen i Sverige

Ylva Lundberg

Sverige
15 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

Ena håller upp en dryck
16 av 30

en djupare insikt i vår tids dödligaste konflikt, som pågår just nu i Kongo.

Ylva Lundberg

Firande av första installatoinen i Sverige
17 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd och syftar till att ge besökaren en djupare insikt i vår tids dödligaste konflikt, som pågår just nu i Kongo.

Ylva Lundberg

DJ
18 av 30

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Mingel
19 av 30

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Firande
20 av 30

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash

Ylva Lundberg

Firande, Sverige
21 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

3 av dem ställer upp på bild
22 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

Firande av första installationen i Sverige
23 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

4 män i rummet
24 av 30

första installationen i Sverige

Ylva Lundberg

Drycker
25 av 30

första installationen i Sverige.

Ylva Lundberg

Personen längst fram dricker
26 av 30

En modern tolkning av ett gummiträd

Ylva Lundberg

Firande
27 av 30

första installationen i Sverige.

Ylva Lundberg

Firande av installationen
28 av 30

första installationen i Sverige.

Ylva Lundberg

Firar
29 av 30

första installationen i Sverige.

Ylva Lundberg

Firar
30 av 30

första installationen i Sverige.

Ylva Lundberg

Falling Whistles, Tillsammans Med. & Haberdash och presenterar deras första installation i Sverige. En modern tolkning av ett gummiträd och syftar till att ge besökaren en djupare insikt i vår tids dödligaste konflikt, som pågår just nu i Kongo.

Foto: Ylva Lundberg