Stefan Löfven är inte en speciellt bra talare – men idag levererade han

- 07/07/2013, 13:04
Totte Löfström

Totte Löfström

Löfström Retorik

Totte Löfström analyserar Stefan Löfvens tal under Almedalsveckan. "Jag tycker inte att det höll världsklass eller ens var det bästa talet den här veckan, men det var stabilt, välskrivet och väl framfört."

Almedalsveckans sista dag visade sigäven vara veckans varmaste. För att den 2600 personer storapubliken inte skulle få värmeslag och tvingas lämna innan taletvar slut, delade Socialdemokraterna ut solfjädrar att svalka sigmed. Huruvida detta var någon hjälp vet jag inte, men trots attLöfven pratade i närmare en timme tycktes så gott som alla stannatill talets slut. Under Löfvens tal i Almedalen förra året hademan byggt en lång brygga ut i publiken så att han höll talet enbra bit ut bland de som kommit för att titta. I år hade manistället valt en lite mer modest lösning: bryggan var kvar mennådde bara någon meter längre ut än själva scenen.

Stefan Löfven har ofta anklagatsför att inte vara speciellt bra som talare, och det kan jag varabenägen att hålla med om, men just i dag levererade han ett bådevälskrivet och väl framfört tal som nog uppskattades både av deegna medlemmarna och av potentiella väljare. Det kändes på någotsätt som att han hittat en mycket mer naturlig ton när det gällersaker som ordval och nivån av målande språk. Tidigare har jagupplevt det som att Löfvens talskrivare har haft problem att hittarätt i detta, vilket har gått ut över talets äkthet. Min gamleretoriklärare brukade säga att "konsten med konsten är attdölja konsten" - alltså att ett välskrivet tal upplevs avpubliken som ärligt och direkt ur hjärtat. Just i dag fanns detdäremot inga sådana problem: att Löfven kände sig bekväm medbåde innehåll och språkbruk finns det nog ingen som kan tvivla på.

Inom Allianspartierna har Löfvenofta kritiserats för att inte prata sakpolitik. Under de tidigarepartiledartalen har samtliga av de borgerliga partiledarna nämntprecis detta, och kanske var det just därför Löfven nu var merkonkret och sakpolitisk än han någonsin har varit tidigare. Defaktiska förslagen duggade tätt och illustrerades med kloka exempeloch talande metaforer. På det hela taget kändes Löfven mer som enriktig socialdemokratisk partiledare, än som en akut nödlösningefter att Håkan Juholt hade avgått, och den kris Socialdemokraternadragits med sedan valet 2010 kändes väldigt långt bort.

Det är svårt att komma på brakritik mot det här sista almedalstalet för i år. Jag tycker inteatt det höll världsklass eller ens var det bästa talet den härveckan, men det var stabilt, välskrivet och väl framfört. Löfvenframstod som väldigt ödmjuk, skämtade på egen bekostnad någragånger och som bestämd där det passade sig att vara bestämd. Menom jag ändå försöker mig på att föreslå några förbättringarskulle den första vara att genast sluta med den enligt mig ganskameningslösa idéen att ställa en större grupp barn och unga bakomLöfven när han talar. Jag vet inte riktigt vad tanken är meddetta, men oavsett vad det ska vara en symbol för tycker jag inteatt det håller hela vägen.

Det andra som kunde ha varit bättreär att talet kanske var lite väl fullt av vackra formuleringar.Hade man klippt bort kanske en fjärdedel av dem hade helheten blivittightare, och de kvarvarande vackra formuleringarna hade löpt mindrerisk att framstå som bara tomma ord.

Sammanfattningsvis tycker jag attLöfvens tal var en bra avslutning på årets poltikervecka. Visstkan man klaga på att han inte nämnde något om regeringsalternativ,men samtidigt har han tidigare varit väldigt tydlig med att han intekommer att presentera något sådant förslag innan valet. Dettauppskattas av många väjare, och för Fredrik Reinfeldt är det nogdags att komma på någon ny kritik, innan den gamla blir så gammaloch klyschig att den helt förlorar sin innebörd. För nu har ävenLöfven börjat sin valrörelse, och som det ser ut just nu kommerhan få avsluta den med att fira.