Stockholm

Allergi

Allergi är ett enklare samlingsnamn för en immunologiskt förmedlad överkänslighetsreaktion.

Det innebär en onormal försvarsreaktion från kroppen på ämnen som vanligtvis är helt ofarliga för de flesta människor. Av någon anledning har allergier ökat explosionsartat under den senare delen av 1900-talet och då främst i de delar av världen som är mest industrialiserade. Det här är något som forskare undersöker närmare och den typen av medicinsk specialitet kallas för allergologi

Men allergi är inte något helt nytt, utan finns beskrivet redan under antiken. Men det var först 1906 som det fick en egen term, tack vare läkaren von Pirquet. Allergi kan numera mätas med hjälp av blodprovstester eller hudtest, i form av pricktest. 

Det finns flera olika typer av allergier. En är atopisk allergi som orsakar en vävnadsreaktion, en allergisk inflammation. Det ger kliande hud, svullna slemhinnor i näsa och ögon. Slemproduktionen kan öka i näsan och göra en snuvig och även luftrören svullnar och man kan få hosta, andnöd och astma. 

En annan vanlig form av allergi är fördröjd överkänslighetsreaktion i form av kontaktallergi som ger eksem. Symtomen på det kommer först efter några dygn och det är ofta små molekyler som orsakar eksemen, exempelvis nickel. 

De absolut vanligaste ämnen som framkallar allergi, eller allergener som det heter, är pälsdjur, insekter, kvalster, mögel och pollen. Även en del läkemedel kan ge allergiska reaktioner. Många är också allergiska mot vissa livsmedel, som nötter. Däremot är glutenintolerans (celiaki) ingen allergi och inte heller laktosintolerans


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.