Ny studie: Må bättre med mindre sociala medier

Jag fick en studie skickad till mig från Lunds Universitet, som handlar om det mänskliga måendet och sociala medier.

Ny forskning från Lunds universitet bekräftar att förändrad användning av sociala medier främjar psykisk hälsa. Försökspersoner som minskade sin sociala mediekonsumtion till en halvtimme om dagen upplevde ökat välmående och självkänsla. Men även de som gick från att vara aktiva användare till mer passiva ”scrollare” kunde rapportera hälsoeffekter som förbättrat fokus och koncentration i vardagen.

Forskarna vid Institutionen för psykologi som genomförde studien lät deltagarna under tre veckor begränsa sitt användande av sociala medier till 30 minuter per dag, alternativt endast använda sociala medier passivt. Med passivt användande menas att ta del av innehåll som andra lagt upp men inte publicera eller dela något innehåll själv.

– Skillnaderna mellan kontrollgruppen och de som förändrade sitt sociala medier-beteende blev överraskande stora, säger Martin Wolgast, docent och ansvarig forskare för studien.

Resultat av studien
I jämförelse med kontrollgruppen visade deltagarna, både de som begränsat tiden på sociala medier och de som endast använt sociala medier passivt, att de blev mer fokuserade och koncentrerade på det de gjorde i vardagen. De som begränsade sin sociala medier-tid uppgav dessutom minskade nivåer av nedstämdhet och stress samt bättre självkänsla efter treveckorsperioden. Detta gällde inte för de passiva användarna som inte upplevde någon förändring av det psykiska välmåendet.

– En möjlig tolkning är att detta beror på att vi blir mindre upptagna av att följa vilka reaktioner våra inlägg på sociala medier fått från andra användare, men att de negativa effekter som kommer ur exempelvis sociala jämförelser kvarstår, säger Martin Wolgast, docent och ansvarig forskare för studien.

Så här gick forskningen till
I studien medverkade 174 unga vuxna, i åldern 18 – 29 år, som alla använde sig av sociala medier dagligen. De medverkande delades slumpmässigt in i tre grupper; en grupp som fick begränsa användandet av sociala medier till max 30 minuter per dag, en som endast fick använda sociala medier passivt, samt en så kallad kontrollgrupp som fick använda sociala medier som de brukar göra.

Genomsnittet för deltagarnas användning av sociala medier före studien uppgick till cirka två timmar per dag. Före och efter den tre veckor långa studieperioden fick deltagarna uppge hur de mådde genom att besvara väletablerade och beprövade självskattningsmått som mäter olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa.

Det finns sedan tidigare enstaka studier som studerat effekterna av att minska användandet av ett eller flera sociala medier, men det vetenskapliga underlaget på området är, enligt Martin Wolgast, fortfarande mycket begränsat.

– I vår studie ville vi därför undersöka effekterna av att minska användandet av sociala medier till 30 minuter per dag under en treveckorsperiod. Dessutom har det saknats studier på vilka effekter det får om man endast använder sociala medier passivt. Här ville vi undersöka om ett passivt användande har positiva effekter på grund av att det leder till en minskad emotionell och social investering i vad som händer på sociala medier, till exempel genom hur andra reagerar – eller inte reagerar – på det innehåll man publicerar, säger Martin Wolgast.

Om studien:
Studien heter “Effects of reduced and altered use of social networking sites – a randomized controlled study” och är publicerad i tidskriften Journal of Social and Clinical Psychology. Forskningsgruppen bakom studien består av Martin Wolgast, Katja Lundberg, Eric Palmqvist och Sima Nurali Wolgast.

Jag tycker det här är väldigt intressant. 
jag kan absolut tänka mig att sociala medier är negativt och destruktivt för det egna måendet, särksilt om man använder det av fel anledning och låter det man ser avgöra ens egenvärde, syn på sig själv, livet och samhället i stort och uppskattar att man faktiskt forskar på det.
Sociala medier påverkar, styr och kontrollerar stora delar av de flesta aspekter av det som i dag är vår verklighet, och det behöver vi veta mer om. Vad finns det för risker? Fördelar? Vad behöver förändras? Det är ju inte bara Konsumentverket, Skatteverket och relevant lagstiftning som släpar efter när det kommer till sociala medier, utan det gör även forskningen.
Så TOPPEN med en forskningsstudie, vad den än kommer fram till!!!!!!
Du hittar den här om du vill veta mer. 

9 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  Den är intressant men den genererar inte ekonomisk tillväxt. Allt reklamfyllt slösurfande gör att ekonomin växer, dvs när folk mår bättre så mår ekonomin sämre. Och när ekonomin är ledsen så mår även människorna sämre.

  Så människorna mår dåligt oavsett, men ekonomin kan vi göra glad!

  Inaktiverade instagram för en månad sen bästa jag gjort! 😊

  Det är väl en självklarhet. Vara självcentrerad och fixerad vid andras uppskattning är inget som ger lycka och välmående i längden.

  För mig har sociala medier varit min räddning senaste året. Jag blev plötsligt bli ensamstående och förälder. Tack vare sociala media har jag hittat grupper och människor i samma sits som jag kan ventilera med och känna igen mig i. Jag har ingen ensamstående i min omgivning och det har verkligen varit livsavgörande för mig att inte känna mig ensam i alla känslor och upplevelser. Innan detta har jag sett på sociala medier ganska negativt. Att det slukar massa tid, att man inte kan vara i nuet osv. Det är ju olika beroende på ens behov för stunden

   Såklart att det kan vara bra på individnivå. Sådana här studier visar ju oftast på ett generellt resultat. T.ex. om 8 av 10 mår betydligt bättre av att minska ner tiden så drar man just den slutsatsen. Just denna studien gjordes på unga vuxna. Kanske att resultatet blivit annorlunda om den gjordes på andra åldersgrupper 🤷‍♀️

  Det är ju som med allt annat – vissa av oss styr själva och andra blir styrda. Det är det gamla vanliga med bra eller dålig självkänsla som i sin tur är resultatet av hur vi hade det som barn men problemet är ju att den nya, digitala världen förstärker de negativa effekterna av att till exempel kika på andra och tycka att man själv är mindre värd. Jämförelserna finns där 24/7 och lägger man därtill att bilder och berättelser allt som oftast är redigerade blir det ju än värre. Själv skulle jag kunna röra mig i sociala medier dag som natt om jag ville och inte fara illa av det – men då skulle jag å andra sida vara uttråkad så att jag svimmade. Det mesta där är ju faktiskt…skit. Förlåt, men det är skit (seriösa diskussionsforum förstår undantagna).

  Folk är ju så beroende av den där snabba bekräftelsen. Kolla bara vilken panik en del får när gilla-knappen försvinner härifrån bloggen. Vissa blir ju på riktigt arga på C. om hon inte förnyat. Som om de inte finns utan likes.

  Jag är inte bättre. Minns en gång jag bytte profilbild på fb och fick noll likes. Har inte massor av fb-vänner men hade alltid tidigare fått likes, även om det var plikttroget. Jag störde mig mycket mer på det än vad jag hade trott om mig själv. Även om jag fattade att det säkert hade med algoritm att göra (var liksom inte fulare än jag brukar 😂) så gnagde det i mig att jag var extremt ful! Sjukt. Slutade lägga upp efter det för det var orimligt att känna så.

   När jag började må dåligt och fick en depression rådde både läkaren och psykologen mig att stänga ner Fb. Bästa jag har gjort.

   Jag bytte profilbild på FB till en mer aktuell och blev chockad när det kom några likes på det. Hade inte fattat att det syntes i folks flöden och begrep inte varför folk hade behov av att reagera på det!? Det kändes jättemärkligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.