Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Regeringen arbetar hårt för att bekämpa hemlöshet"

1 av 1

Debatt | 18/02/2014 10:30

DEBATT. Oskar Öholm är riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna. Här skriver han om vilka åtgärder han och regeringen har vidtagit för att bekämpa arbetslösheten.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Hemlöshet är ett problem också i ettvälmående land som Sverige. Men frågan är mycket mer komplex än att bara handlaom ökat bostadsbyggande. Ett politiskt helhetsgrepp måste därför innehållasatsningar på arbete, utbildning, ekonomi och hälsa. Men också när det gällerbostadspolitiken behöver vi göra mer.

I Sverige är det i första hand kommunerna som bär ansvar förbostadsförsörjningen. För att klara att leva upp till sittbostadsförsörjningsansvar har kommunerna en rad verktyg att använda sig av. Detkan handla om att använda sig av det kommunala planmonopolet eller kommunensägardirektiv gentemot allmännyttiga bostadsbolag. Kommunerna kan och bör ocksåanvända sig mer av möjligheten med hyresgarantier. Kommunerna kan nämligen göraett borgensåtagande som omfattar en specifik hyresgäst och dennes hyra - etteffektivt verktyg.

Det finns också goda exempel runt om i Sverige. Den hemlöshetsstrategi somAlliansen i Stockholm tagit fram – och fått brett stöd för – är ett bra exempelpå hur lokalt politiskt ledarskap kan bidra till att både se och åtgärdaviktiga samhällsproblem.

Frågan är vad mer som kan göras på nationell nivå när det gällerbostadspolitiken? Som förslag för att stävja problemet med hemlöshet lyfts dåoch då det som kallas ”social housing”, det vill säga hyreslägenheter som ärundantagna från den ordinarie marknaden. Moderaterna tycker inte att detta ären bra väg att gå för att hjälpa resurssvaga personer in på bostadsmarknaden.Istället vill vi ge stöd på individnivå, där det gör störst skillnad. Blandannat kan nämnas att bostadstillägget för pensionärer, en av de grupper sombedöms kunna ha en problematisk situation på bostadsmarknaden, höjts.

Hemlöshet är ett stort problem och en tragedi för varje enskild person somdrabbas, inte minst om barn är inblandade. Det är också något som regeringenarbetar hårt med, bland annat genom att stärka den ekonomiska situationen förbarnhushåll. I det budgetförslag som presenterades tidigare i höstas aviseraderegeringen en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det är ett bra ocheffektivt sätt att stärka ekonomin för de barnfamiljer som lever under knappaekonomiska förhållanden.

Vidare har vi gett Boverket i uppdrag att utreda hur vi ytterligare kanunderlätta för de grupper som idag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.Många hyresvärdar ställer idag höga inkomstkrav för att få ettförstahandskontrakt. Det gör det svårt, och ibland omöjligt, för skuldsattamänniskor eller de med låg inkomst att komma in på bostadsmarknaden. Inom ramenför den utredningen ska Boverket också se över det fungerar med de kommunalahyresgarantier som tidigare nämnts.

Arbetet mot hemlöshet måste ske på flerafronter samtidigt. Med de satsningar som nu görs både nationellt och lokalt rörvi oss i rätt riktning.

Oskar Öholm, Riksdagsledamot och gruppledare (M) icivilutskottet

Håller du med?