"Regeringen arbetar hårt för att bekämpa hemlöshet"

DEBATT. Oskar Öholm är riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna. Här skriver han om vilka åtgärder han och regeringen har vidtagit för att bekämpa arbetslösheten.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Hemlöshet är ett problem också i ettvälmående land som Sverige. Men frågan är mycket mer komplex än att bara handlaom ökat bostadsbyggande. Ett politiskt helhetsgrepp måste därför innehållasatsningar på arbete, utbildning, ekonomi och hälsa. Men också när det gällerbostadspolitiken behöver vi göra mer.

I Sverige är det i första hand kommunerna som bär ansvar förbostadsförsörjningen. För att klara att leva upp till sittbostadsförsörjningsansvar har kommunerna en rad verktyg att använda sig av. Detkan handla om att använda sig av det kommunala planmonopolet eller kommunensägardirektiv gentemot allmännyttiga bostadsbolag. Kommunerna kan och bör ocksåanvända sig mer av möjligheten med hyresgarantier. Kommunerna kan nämligen göraett borgensåtagande som omfattar en specifik hyresgäst och dennes hyra - etteffektivt verktyg.

Det finns också goda exempel runt om i Sverige. Den hemlöshetsstrategi somAlliansen i Stockholm tagit fram – och fått brett stöd för – är ett bra exempelpå hur lokalt politiskt ledarskap kan bidra till att både se och åtgärdaviktiga samhällsproblem.

Frågan är vad mer som kan göras på nationell nivå när det gällerbostadspolitiken? Som förslag för att stävja problemet med hemlöshet lyfts dåoch då det som kallas ”social housing”, det vill säga hyreslägenheter som ärundantagna från den ordinarie marknaden. Moderaterna tycker inte att detta ären bra väg att gå för att hjälpa resurssvaga personer in på bostadsmarknaden.Istället vill vi ge stöd på individnivå, där det gör störst skillnad. Blandannat kan nämnas att bostadstillägget för pensionärer, en av de grupper sombedöms kunna ha en problematisk situation på bostadsmarknaden, höjts.

Hemlöshet är ett stort problem och en tragedi för varje enskild person somdrabbas, inte minst om barn är inblandade. Det är också något som regeringenarbetar hårt med, bland annat genom att stärka den ekonomiska situationen förbarnhushåll. I det budgetförslag som presenterades tidigare i höstas aviseraderegeringen en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det är ett bra ocheffektivt sätt att stärka ekonomin för de barnfamiljer som lever under knappaekonomiska förhållanden.

Vidare har vi gett Boverket i uppdrag att utreda hur vi ytterligare kanunderlätta för de grupper som idag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.Många hyresvärdar ställer idag höga inkomstkrav för att få ettförstahandskontrakt. Det gör det svårt, och ibland omöjligt, för skuldsattamänniskor eller de med låg inkomst att komma in på bostadsmarknaden. Inom ramenför den utredningen ska Boverket också se över det fungerar med de kommunalahyresgarantier som tidigare nämnts.

Arbetet mot hemlöshet måste ske på flerafronter samtidigt. Med de satsningar som nu görs både nationellt och lokalt rörvi oss i rätt riktning.

Oskar Öholm, Riksdagsledamot och gruppledare (M) icivilutskottet

Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.