Björn Flintberg
1 av 2
Björn Flintberg
Erik Einarsson
2 av 2
Erik Einarsson

Piratpartiet: "Datorspel hotar inte lärandet"

Under tisdagskvällen gjorde Moderaterna ett utspel om att föräldrar måste ta mer ansvar och hindra barnen från att spela datorspel. Detta för att höja resultaten i den svenska skolan. Piratpartiet skriver här om hur de ser på utspelet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Debatten

Moderaterna gjorde under tisdagskvällen ett utspel om att barn och unga bör minska sitt datorspelande. Förslaget möttes av en storm på Twitter, och många uttryckte en oro över att Moderaterna har valt att gå den vägen.

Nyheter24 har även publicerat en debattartikel om saken av Robin Zachari från Alliansfritt Sverige. Den kan du läsa här.

TomasTobé från Moderaterna vill skapa en ny skolpolitik. Han tar avstamp i elevers tv-spelandeoch det han menar är negativt inflytande på resultaten i skolan. Han har väntpå begreppen. Bättre resultat handlar inte om mindre tv-spelande hos elever.Snarare borde Tobé ta ansvar för att fler skolor får rätt möjligheter att skapaspännande och dynamiska lärmiljöer och kanske våga inspireras avdatorspelsdynamik.

Vivänder oss kraftigt emot Tobés problembeskrivning när han vill "förändraattityden kring [tv-spelande]" i samråd med föräldrarna. I dag spenderarmer än hälften av Sveriges befolkning regelbundet tid på nätet från 2,3 årsålder. Att tro att en elev på högstadiet, med tio års spelande ochupplevelsedriven inlärning via Internet i allt från engelskkunskaper tillgruppdynamik och samarbetsträning helt plötsligt ska sluta och ta till sig etticke-stimulerande ensidigt informationsflöde är ungefär som att återinföra14-tums svartvita tv-apparater i alla svenska hem och tro att det skulle skapafler tv-tittare för att upplevelsen var mer genuin.

Detinnebär inte att man bara kan spela spel för att lära sig. Men att tro attTV-spelandet är roten till dåliga betyg påminner om när hårdrocken kom, ochinnan den Beatles. Argumenten höll inte då, och de håller inte nu. En elevslärande styrs i första hand av relationen till läraren och dennes förmåga attengagera, aktivera och skapa en god lärandemiljö för eleven. Då kommer inteläxorna krocka med datorspelandet på samma sätt.

Ja,Sverige står inför en stor utmaning i skolan. Tillgången på fri informationöverallt utmanar lärarrollen. Men Alliansen har monterat ner den svenska skolanoch förringat inte bara lärarrollen utan försämrat förutsättningarna för skolani stort. Kuratorer, skoladministratörer, vaktmästare och andra yrkesgrupperblir allt sällsyntare. Läraren får i stället för sin specialistroll som pedagogallt oftare se sig som administratör, snarare än den som undervisar. Läraryrkethar fått sämre status och allt färre timmar spenderas i direktkontakt medelever. Samtidigt finns färre vuxna i elevernas skolmiljö med tuffare klimatsom följd.

Därhar du problemet Tomas Tobé. Sverige behöver en skolpolitik som inte använderskolan som ett slagträ i röstfisket. Piratpartiet ser framför sig en skola somutgår från elevernas behov att bli fullt rustade framtidsmedborgare med respektför den teknologiska förändring vi är mitt uppe i. Låt lärarkåren sköta sittjobb, det jobb de är experter på. Se till att ekosystemet runt dem fungerar.Vårt ansvar som politiker är att se till att skolan har rätt förutsättningar,rätt kompetenser och inte minst, rätt resurser.

Piratpartietsbreddningsprogram är som störst på skolans område och är det en utmaning duvill ha, så har du en här: Du har utmanat Vänsterpartiet på skoldebatt runtom ilandet. Nu utmanar vi Moderaterna. Vågar ni ställa upp på skoldebatt motPiratpartiet?

ErikEinarsson
BjörnFlintberg
Piratpartietsutbildningspolitiska utskott

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Tror du att skolresultaten blir bättre om ungdomar spelar mindre?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.