Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Vem bryr sig om barnen Bernadottes rättigheter?"

- 04/03/2014, 10:08 -
Prinsessan Estelle

Prinsessan Estelle

Pontus Lundahl/Scanpix

Mia Sydow Mölleby och Anna Steele från Republikanska föreningen skriver om de rent personliga problemen monarki medför.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den 21februari födde Madeleine Bernadotte en dotter, den 23 februari fyllde EstelleBernadotte två år. Båda är de födda till liv som dikterats i grundlagen avandra. Den ena är född för att en dag bli svensk statschef. Den andra för attför att i hela sitt liv vara tillgänglig om de som står före henne itronföljden skulle dö. Båda förväntas leva efter en uppsättning normer ochregler som det övriga samhället lämnat bakom sig - och ibland t.o.m. fördömernär det gäller våra egna barn. En vanlig svensk förälder skulle knappast tyckaatt det är rätt att staten tvingar hens barn till en en religiös uppfostran - idet här fallet kristendom. 

Svenska föräldrar vill inte att deras barn skabehöva fråga staten om lov om för att gifta sig eller åka utomlands. De tyckerinte det är OK att deras barn ständigt ska granskas och kritiseras av media ochallmänhet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) skavarje barns rätt till privatliv respekteras. Det har även från hovet talats omatt barnen Bernadotte skulle få en normal uppväxt. Ändå lägger desspr-avdelning ständigt ut bilder och filmklipp på Estelle. Madeleine Bernadottesdotter hamnade i medierna när paret lämnade förlossningskliniken. 

Estellegjorde sitt första officiella offentliga framträdande när hon bara var ett parmånader gammal och visades upp på sin morfars födelsedag. Vi menar att den härordningen inte är värdig en modern rättsstat. Vi vill befria familjenBernadotte ifrån tvånget som den svenska monarkin innebär för dem. I ett moderntSverige föds ingen till vare sig statliga privilegier eller speciella krav.

Rojalisterbrukar hävda att monarkin är något som enar svenskarna och att kungahusetrepresenterar Sverige och de svenska medborgarna. Monarkin bygger på tanken attmakt och rätten att representera oss alla bör reserveras till en ätt. Menrepresentation är inget en kan födas till, den måste ges. När rätten attrepresentera har blivit given måste också den som fått rätten själv få välja omhen vill nyttja sin rätt. Barnen Bernadotte är inte givna rätten attrepresentera det svenska folket och de har inte fått välja att göra det. Deuppfostras därmed till en omöjlig uppgift och de påtvingas en plikt som de intesjälva har fått ta ställning till. Detta kan inte vara rimliga villkor att växaupp under för ett litet barn.

Skälen förrepublik är många. Det är en fråga om demokrati, modernitet, rättsstyre. Dethandlar om att på allvar stå upp för övertygelsen om alla människors likavärde. Men kravet på ett införande av den svenska republiken handlar också omrättvisa och varje människas rätt att välja sin väg i livet. Det handlar om attbefria barnen Bernadotte.

Mia SydowMölleby, ordförande
Anna Steele,vice ordförande
Republikanskaföreningen

Är det dags att avskaffa monarkin?