Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Socialdemokraterna: "Vi måste stoppa de farliga kemikalierna"

- 19/05/2014, 19:57
Jytte Guteland, kandidat till europaparlamentet (s)

Jytte Guteland, kandidat till europaparlamentet (s)

©mattias vepsä 2012

I kläderna som vi har på oss, i golvet vi går på och schampot vi tvättar håret med finns det kemikalier. Från dammet i luften som vi andas in, via maten och genom vår hud tränger en del av dessa ämnen in i våra kroppar

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det ärnågot visst med spermier och rubriker. Med jämnamellanrum kommer varningsrapporter om spermier som brukarfå stor uppmärksamhet. Det senaste larmet kom i början av majfrån danska och tyska forskare.Hormonstörande ämnen i solkräm och tandkräm kan försämrakvaliteten på mäns spermier.

Egentligenär detta inget nytt. 2012 visade franska forskare attde befruktningsdugliga spermierna hos franska män minskatmed ungefär en tredjedel. Forskarna har länge misstänkt attjust kemikalier kan vara en bidragande orsak.

Menspermierna är förmodligen bara toppen av ett isberg.

Ikläderna som vi har på oss, i golvet vi går på och schampot vitvättar håret med finns det kemikalier. Från dammet i luften somvi andas in, via maten och genom vår hud tränger en del av dessaämnen in i våra kroppar.

Vissaav kemikalierna är farliga för vår hälsa, det vetvi. Andra kan vara det. Vi vet faktiskt inte riktigteffekterna av allt vi släppt ut i naturen. Vi vet heller interiktigt vad som händer när man blandar olika kemikalier medvarandra eller hur våra kroppar reagerar om vi utsätts för mångaolika kemikalier samtidigt.

Ett stortsteg mot säkrare kemikalier togs i och med EU:skemikalielagstiftning Reach. För första gången antogs ettsamlat regelverk som lägger ansvaret för att kemikalier är säkraför hälsa och miljö på producenten eller importören avkemikalier.

En viktigdel i Reach är att farliga ämnen ska ersättas medsäkrare alternativ. En självklarhet kan tyckas, men de svenskaModeraterna röstade i Europaparlamentet emot den här principen. Påså sätt lyckades de tillsammans med andra borgerliga politiker iEuropa försvaga denna mycket viktiga princip.  

Även iandra delar skulle kemikalielagstiftningen i Sverige och EU behövaskärpas.

IWestlund-rapporten ställde sig Europaparlamentet bakom en lång radkrav för att skärpa reglerna kring hormonstörande ämnen. Dessakrav måste nu förverkligas. EU måste införa krav på tester ochinföra kriterier för vad som är hormonstörande ämnen. Dessaämnen ska klassas som särskilt farliga ämnen så att de fasas utoch ersätts med säkrare alternativ. Utgångspunkten ska vara attdet för dessa ämnen kanske inte existerar någon "säker"gräns. För oss är det viktigt att helaregelverket utformas på ett sätt som skyddar också de som ärmest känsliga för den här typen av ämnen; foster, små barn,tonåringar och kvinnor i klimakteriet.

Dethormonstörande ämnet Bisfenol A har förbjudits inappflaskor. Ibland ersätts det av ett snarlikt ämne; Bisfenol S.Trots att risken är stor att detta ämne också har likartadenegativa egenskaper som Bisfenol A. Detta är ettgenomgående problem i EU:s kemikalielagstiftning. Därför måstereglerna förändras så att om ett nytt ämne liknar ett ämne somredan har visat sig vara farligt för människors hälsa och miljöså måste utgångspunkten vara att detta nya ämne har sammanegativa egenskaper så länge motsatsen inte bevisats.

Tyvärrhar kemikalieindustrin lyckats skrämma EU-kommissionen från attföreslå ett regelverk som kan skydda oss mot hormonstörandeämnen. Istället för att lägga fram det färdiga förslagetpå kriterier för hormonstörande ämnen valde den nuvarandeEU-kommissionen att lägga hela frågan på is efter att industrinprotesterat. Det är helt oacceptabelt. Därför kommer viSocialdemokrater fortsätta pressa på för regler som skyddarframför allt barns hälsa.  

ÅsaWestlund, Europaparlamentariker (S)

Jytte Guteland, kandidattill Europaparlamentet (S)