Torsdag 21 Okt
Stockholm

"För att öka bostadsbyggandet behövs inte en borgerlig utredning till"

Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU
1 av 2
Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX
SSU:s aktion.
2 av 2
SSU:s aktion. Foto: SSU

"Bostaden är ingenting vi kan avstå ifrån, det är en social rättighet och en förutsättning för att vår vardag ska fungera" skriver Gabriel Wikström, SSU, om bostadsbristen.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Bristen på lägenheter har gått från att enbart vara ett problem för unga och studenter till att bli ett hot mot hela samhällsekonomin. Unga står med packad flyttlåda – utan någon lägenhet att flytta in i. SSU menar att alla ska ha rätt till ett schysst boende. Bostaden är ingenting vi kan avstå ifrån, det är en social rättighet och en förutsättning för att vår vardag ska fungera. 

Samtidigt som stora mängder unga saknar en hållbar boendelösning står den borgerliga regeringen handfallen. Bostadsminister Stefan Attefall har presenterat 69 bostadspolitiska utredningar. Tydligen har inte de 68 första lett till något resultat. Därför demonstrerar SSU på Almedalen idag. Vi demonstrerar mot en borgerlig bostadspolitik som lett till att byggandet minskat med hela 74 procent sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. 

SSU vill göra det enklare att bygga. Handläggningstider av byggärenden måste bli smidigare, snabbare och mer förutsägbara. En maximigräns för Länsstyrelsens handläggningstider för överklagade av detaljplaner är en viktig del i denna process. Om staten gör sitt behöver kommunerna svara upp. Planavgifter för de kostnader som uppstår vid detaljplanering måste bli förutsägbara och de ska vara utformade så att kommunen har incitament att bli klara så fort som möjligt. 

Om ett projekt inte satts igång inom rimlig tid bör kommuner återta markanvisningar – och dela ut till ett annat bolag. Kommuner sliter idag med allt för långtgående lokala krav som fördyrar byggande, till exempel högt satta parkeringsnormer. Det vill vi ändra på. Men viktigast av allt är att öka rörligheten för jobb och utbildning är få fram fler hyresrätter. För unga som fått sitt första jobb, för studenter och för äldre som vill flytta till något mindre och mer praktiskt. 

Vi menar att kommuner alltid ska skriva in de olika upplåtelseformernas andel av de nya bostadsfastigheterna i detaljplaneringen, så att man kan garantera att det byggs hyresrätter när det är det som är avsikten. Vi vill rikta om det orättvisa statsstöd på nästan en miljard, som i dag går till några av landets rikaste områden, till de kommuner som bygger nya hyresrätter och främjar tillväxten i hela landet. För att öka bostadsbyggandet behövs inte en 70:e borgerlig utredning. Det som behövs är en Socialdemokratisk regering som tar bostadsbyggandet på allvar. 

Gabriel Wikström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Håller du med?
Tack för din röst!