Onsdag 12 Maj
Stockholm

Philip Botström, SSU: 4 saker vi måste göra politiskt efter #metoo

Philip Botström, SSU #MeToo
Philip Botström, SSU, skriver om vilka politiska beslut som nu måste tas efter #metoo. Foto: Privat/TT

Philip Botström, SSU: "När jag läser om alla berättelser från tjejer i skolan, i politiska ungdomsförbund till kvinnor i kulturbranschen blir jag både förbannad och beslutsam".

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den senaste månaden har nätet fyllts av berättelser om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo. En hashtag som har vänt ut och in på patriarkatet och som vänder skammen dit den hör hemma. Tusentals kvinnor i bransch efter bransch i Sverige, även i politiken och i mitt eget parti, vittnar om en tysthetskultur kring sexuella trakasserier.

När jag läser om alla berättelser från tjejer i skolan, i politiska ungdomsförbund till kvinnor i kulturbranschen blir jag både förbannad och beslutsam. Förbannad över att vi inte kommit längre. Beslutsam om att politiken måste göra mer än vad som hittills gjorts. Nu behövs det mindre snack och mer verkstad för att alla tjejer och kvinnor ska vara trygga i sin vardag. Samhället måste bli mycket hårdare mot sexualbrotten och dess orsaker. SSU kräver följande åtgärder:  

1. Inför en samtyckeslag NU 
Sex ska alltid ske med samtycke. Om den ena personen inte samtyckt är det ett övergrepp. Det är viktigt att det slås fast i vår lagstiftning. Jag är glad över att sexualbrottskommittén i bred enighet över blockgränsen lämnat förslag om en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen. Men nu behöver regeringen snabba på utredningsprocessen och lägga ett skarpt lagförslag på riksdagens bord. Och lagförslaget behöver efterföljas med information och finansiering för att få genomslag i hela samhället.

2. Prioritera sexualbrott och skärp straffen
Att polisanmälningar för sexualbrott hamnar på hög är oacceptabelt. Nu när polisen äntligen får mer resurser måste det också leda till att utredningarna prioriteras upp. Straffen för sexualbrott måste även skärpas med större krav på rehabilitering. Offer ska inte mötas av ett handlingsförlamat rättsväsende. Kvinnorna får alltid leva med konsekvenserna av övergreppet men allt för sällan gäller detsamma för gärningsmannen. 

3. Män måste ta mer ansvar - börja i tidig ålder
Det är ingen slump att 99% av de som begår sexualbrott är män. Det är resultatet av en skev och hämmande mansnorm som genomsyrar hela samhället. För att förebygga sexualbrott måste vi krossa dagens mansnorm. Vi måste prata mer om pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det här är ett arbete som måste prioriteras högre redan i tidig ålder. Sex, samtycke och samlevnad måste bli ett eget ämne i grundskolan. Det är endast genom att förändra mansrollen som vi på riktigt kan få ett samhälle fritt från sexuellt våld. 

4. Stabil finansiering till civilsamhället
I det förebyggande arbetet är civilsamhällets roll avgörande, där finns ofta de viktigaste ledarna och förebilderna för unga. Därför måste civilsamhället ha tillräckligt med resurser och förutsättningar att jobba med normkritik på bred front. Alltifrån organisationer som FATTA, Män för jämställdhet till idrottsrörelsen har en ovärderlig roll i att definiera en ny mansnorm. Tjej-och kvinnojourer behöver långsiktig finansiering, istället för kortsiktiga projektpengar, för att bedriva en hållbar verksamhet när kvinnor har utsatts för mäns våld. 

Genom att både vara hård mot sexualbrotten men också dess bakomliggande orsaker kan vi skapa ett samhälle där alla tjejer och kvinnor känner sig trygga och äger rätten över sin egen kropp. För Sveriges största feministiska politiska ungdomsförbund, SSU, är detta av främsta prioritet. 

Philip Botström,
Förbundsordförande SSU

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela