Måndag 21 Jun
Stockholm

Pascalidous vänsterfeministiska analys är redan motbevisad

Claudia Aziz
Claudia Aziz skriver att Alexandra Pascalidou har en gammal syn på hederskultur. Foto: Privat/Faksimil/TT

Claudia Aziz: "Lyssna inte på Pascalidous ytliga analys, lyssna på offren och på historierna som finns #underytan".

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Häromdagen var Alexandra Pascalidou med i programmet Malou Efter tio för att prata om sig själv och sin bok om Metoo. Malou von Sivers ställer frågan hur Metoo emottagits i områden där hederskulturen är stark. Hon hinner inte ens ställa klart frågan förrän Pascalidou, på ett synnerligen arrogant vis, bokstavligen viftar bort frågan. Hon påstår att hederskulturen finns ”överallt” och hävdar att det hela handlar om “mäns våld mot kvinnor". 

Men Pascalidou är djupt okunnig om hederskulturen. Jag förstår inte varför hon uttalar sig i frågan. Jag kan inte låta henne få stå oemotsagd. 

Hederskultur är ett grupporienterat fenomen som innebär att gruppen förtrycker den individ som självständigt vill råda över sitt liv.

Hedersförtrycket är uråldrig sedvänja. Den är sprungen ur samhällen där staten inte kan ge befolkningen grundläggande skydd och service.

I dessa samhällen råder stark misstro till staten samt sinsemellan medborgarna. Människor tenderar då att sluta sig inom sin respektive släkt eller klan, och då man inte har demokratiska värderingar att samlas kring, samlas man i högre grad kring traditioner. Om en individ bryter mot seder och bruk tappar den sin heder.

Detta smittar hela släkten och som då kan  bli socialt utstött. Sedvänjan försvinner inte bara för att man korsar gränsen till Sverige. 

Inom hederskulturen förtrycks både män och kvinnor. Både män och kvinnor förtrycker. Det handlar således inte om mäns våld mot kvinnor. Det handlar om gruppens våld mot individer.

Idag befaras så många som 240 000 ungdomar leva under hedersförtryck i Sverige. 

Pascalidou invaliderade varenda ungdom som upplever att den farligaste plats de kan befinna sig på, är under mammas och pappas tak. Hennes analys, som känns igen från vänsterfeministiska kretsar, är motbevisad av verkligheten.

Teorin faller platt eftersom både flickor och pojkar är utsatta för förtryck av både kvinnliga och manliga släktingar. Den är vilseledande och hindrar att ungdomarna får erforderlig hjälp. 

Lyssna inte på Pascalidous ytliga analys, lyssna på offren och på historierna som finns #underytan.

Claudia Aziz,
Jurist med inriktning på humanjuridik

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela