Den 9 september hålls det val i Sverige.
Feministiskt Initiativ anser att personalens hälsa behöver prioriteras mycket högre. - Foto: Feministiskt Initiativ / Lars Pehrson SvD/TT

F!: Ett mänskligare arbetsliv och en hållbar socialtjänst

Feministiskt Initiativ: "När målen är kvantitativa förlorar det kvalitativa sociala arbetet sin mening och därmed kommer inte ens de kvantitativa målen att kunna uppnås på sikt."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivna till följd av stress med 119 procent. Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Framför allt i kvinnodominerade yrken, ofta inom offentlig sektor. Socialtjänsten toppar listan med hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. På dessa axlar vilar välfärden. 

Med rätt stöd och organisation blir arbetet meningsfullt och ger lika mycket tillbaka till personal som till klienter och samhället i stort. Personalens hälsa behöver prioriteras mycket högre. Vi behöver ett mänskligare arbetsliv.

År 2016 gjordes en avsiktsförklaring för Sveriges kommuner och landsting för att minska sjukfrånvaron i offentlig verksamhet. I år presenterades en statusrapport där lösningar ännu föreslås på ett teoretiskt plan. 

Feministiskt initiativ säger: Vi har inte tid att vänta. I verksamheterna är det en alarmerande praktisk fråga där rättssäkerhet och folkhälsa står på spel som en följd av bristande resurser och ohållbar arbetsmiljö. Lågt förtroende för den enskilda socionomen leder till misstro mot samhället i stort. Det är allvar nu.

Avsiktsförklaringen innehåller många bra lösningar: utvecklad styrning och ledning med stöd att hantera sjukfrånvaro, stärkt samverkan med samlade resursteam och företagshälsa, lokalt anpassade stödinsatser, nya vägar tillbaka från sjukskrivning och att ta vara på personalens engagemang. Feministiskt initiativ instämmer i lösningarna, men saknar den strukturella analysen. Vi behöver höja blicken och ta vårt politiska ansvar.

Vi behöver tala om mänsklig hållbarhet. Ett krävande viktigt arbete behöver inte innebära ohälsa och stress. Vad är det som ger oss drivkraft och gör att vi håller länge? Tid. Resurser och handlingsutrymme. Kommunikation och stöd. När målen är kvantitativa förlorar det kvalitativa sociala arbetet sin mening och därmed kommer inte ens de kvantitativa målen att kunna uppnås på sikt. 

Vi vet att goda resultat visar sig först över tid liksom att hög personalomsättning minskar kontinuiteten. Kontinuitet är den enskilt viktigaste faktorn för att bygga förtroende vilket grundlägger allt annat arbete. Socionomer behöver ges utrymme att göra det de är bäst på: att möta klienter.

Det behövs en hållbar bemanning som tar hänsyn till människan genom att erbjuda marginaler vid ökad arbetsbelastning eller i förkylningstider. Vision föreslår i sin rapport från 2016 bland annat fler administratörer, närvarande stöttande chefer och kommunikation i det dagliga arbetet. 

Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang är här centralt. Därför behövs en generell arbetstidsförkortning, rätt till heltid och en hållbar återgång till arbetet med människan i fokus. Vi behöver värna vår mänsklighet.

Det är allvar nu.

Feministiskt initiativ ska verka för:

  • En samlad socialförsäkring med resursteam med bred kompetens, bland annat med utbildning i arbetsmiljöproblematik ur ett intersektionellt perspektiv. 
  • Bättre arbetsvillkor och rimligare arbetsbörda för socialtjänsten.
  • Att det finns en nationell handlingsplan för att förebygga och minska sjukskrivningarna. Handlingsplanen ska även ha som mål att öka hälsan i arbetslivet samt stärka satsningarna på att förebygga de allvarligaste folkhälsoproblemen.
  • Att det finns en nationell handlingsplan för att förebygga och minska psykisk ohälsa i arbetslivet.
  • En hållbar arbetsmarknad med sex timmars arbetsdag som norm.


Kan vi skapa ett mänskligt och hållbart arbetsliv där välfärden är en förebild? Klart vi kan!

Farida al-Abani,
Socialpolitisk talesperson F!

Lotten Sunna,
Talesperson för socialförsäkringar F!

Annelie Nordström,
Arbetsmarknadspolitisk talesperson F!

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.