Stockholm

Var är bostadsfrågorna i valrörelsen i bostadsbristens Sverige?

Anders Nordstrand. Hyresrätter som byggs.
Anders Nordstrand från SABO anser att vi behöver öka rörligheten på hela bostadsmarknaden och stärka hushåll med svag ekonomi. Foto: SABO / Tomas Oneborg SvD/TT

Anders Nordstrand, SABO: "Antalet påbörjade lägenheter minskade med cirka 10 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017 enligt SCB. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar sedan 2012 vilket är mycket oroväckande"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Bostadsfrågor har inte fått det utrymme i valrörelsen som jag hoppats på. Trots att det är frågor som är jätteviktiga för många människor.

Alla behöver ett hem. Det är bostadsbrist i flertalet kommuner och många nya lägenheter behöver byggas.

Bostadsbrist drabbar särskilt ungdomar, studenter och nyanlända, vilka har svårt att klara hyran i en nybyggd lägenhet. Antalet påbörjade lägenheter minskade med cirka 10 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017 enligt SCB. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar sedan 2012 vilket är mycket oroväckande.

SABO har bett Kantar Sifo fråga kommunpolitiker och allmänhet om vilka bostadsfrågor som är viktigast för dem. Det framgår tydligt att både allmänhet och politiker tycker att det är viktigt att det finns bostäder som unga har råd att efterfråga. ”Bygga till lägre priser” och ”Stimulera flyttkedjor” är de två viktigaste åtgärderna för att öka ungas möjligheter att få en egen bostad, enligt både allmänhet och politiker. Mer än hälften (57 procent) av de tillfrågade i åldersgruppen 18–29 år anser att reserverade lägenheter till unga och höjda bostadsbidrag är mycket bra åtgärder.

Allmännyttan spelar en viktig roll på den svenska bostadsmarknaden genom att den erbjuder bostäder för alla oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. De allmännyttiga bostadsföretagen bygger idag många nya bostäder. Genom att vi upphandlar tillsammans blir vi en stor aktör som kan pressa byggpriserna rejält, vilket bidrar till att hålla nere hyresnivåerna. Men vi skulle kunna bygga ännu mer till rimliga hyror om bostadspolitiken ska reformeras.

För att fler ska få möjlighet att flytta in i en egen lägenhet föreslår vi:

1. Snabbare planprocess

Idag tar bostadsbyggandet för lång tid från idé till inflyttning. De långa processerna för att bygga bostäder kostar pengar vilket leder till höga priser och hyror. Med färre detaljer i detaljplanerna ökar flexibiliteten för byggherren, minskar sannolikt överklagandena och framför allt går planerna betydligt fortare att arbeta fram. Kommunerna måste också ha fler färdiga planer i beredskap för att kunna bygga mer.

2. Pressade byggpriser

Industriellt byggande är ett bra sätt att få ner byggpriserna. Att bygga likadana hus flera gånger gör att priserna pressas. Med ett nationellt typgodkännande av serietillverkade hus kan likadana hus byggas i alla kommuner utan särskild bygglovsprövning. Detta ger byggföretagen bättre förutsättningar att hålla priserna nere.

Genom att underlätta för utländska byggföretag att verka i Sverige, blir tillgången på arbetskraft högre, konkurren­sen större och byggpriserna kan hållas nere. Vi föreslår ett gemensamt europeiskt system som bolag kan ansluta sig till för att visa att de sköter sig och är solventa.  

3. Rättvis beskattning

Dagens skatteregler gör det betydligt mer ekonomiskt gynnsamt att bo i ägt boende jämfört med hyrt boende. De stora marginalerna vid byggande och försäljning av ägt boende har dessutom trissat upp såväl byggpriser som markpriser, vilket hämmar byggandet av hyresrätter. Det är inte rimligt att fortsätta överstimulera prisutvecklingen genom skattesystemets avdragsmöjligheter. Det behövs en skattereform som skapar balanserade villkor mellan hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det är i grunden en rättvisefråga.

Det kommer dock ta tid att bygga bort bostadsbristen och även om byggpriserna pressas kommer nyproduktionen vara det dyraste på hyresmarknaden. Vi behöver därför öka rörligheten på hela bostadsmarknaden och även stärka hushåll med svag ekonomi så att de kan efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder oavsett om de bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

Bostadsbidraget behöver ses över så att det passar dagens hushållstyper och nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader.

Anders Nordstrand,
vd SABO
Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.